ART. 206^40 Deplasarea unui produs accizabil în regim suspensiv dupa ce a fost pus în libera circulatie în procedura vamala simplificata

71

AC18 (1) Deplasarea produselor accizabile puse în libera circulatie de catre un importator care detine autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate, eliberata de autoritatea competenta din alt stat membru, iar produsele sunt eliberate pentru consum în România, se poate efectua în regim suspensiv de accize, daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii:
a) importatorul este autorizat de autoritatea competenta din statul sau pentru efectuarea de operatiuni cu produse accizabile în regim suspensiv de accize;
b) importatorul detine cod de accize în statul membru de autorizare;
c) deplasarea are loc între:
1. un birou vamal de intrare din România si un antrepozit fiscal sau un destinatar înregistrat din România;
2. un birou vamal de intrare în teritoriul comunitar situat în alt stat membru participant la aplicarea procedurii vamale simplificate si un antrepozit fiscal sau un destinatar înregistrat din România, miscarea produselor accizabile fiind acoperita de o procedura de tranzit care începe la frontiera;
3. un birou vamal de intrare în teritoriul comunitar situat într-un stat membru neparticipant la aplicarea procedurii vamale simplificate si un antrepozit fiscal sau un destinatar înregistrat din România, miscarea produselor accizabile fiind acoperita de o procedura de tranzit care începe la frontiera;
d) produsele accizabile sunt însotite de un exemplar tiparit al documentului administrativ electronic prevazut la art. 206^31 alin. (1).
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si în cazul importatorului înregistrat în România care detine autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate, eliberata de autoritatea vamala din România, iar produsele sunt eliberate pentru consum în alt stat membru participant la aplicarea procedurii vamale simplificate. AC18

- Publicitate -