AC18 (1) Monitorizarea deplasarilor produselor accizabile în regim suspensiv de accize, care se desfasoara integral pe teritoriul României, se realizeaza potrivit procedurilor aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, stabilite pe baza prevederilor art. 206^31-206^37.
(2) Prin acord si în conditiile stabilite de România cu alte state membre interesate pot fi stabilite proceduri simplificate pentru deplasarile frecvente si regulate de produse accizabile în regim suspensiv de accize care au loc între teritoriile acestora.
(3) Prevederile alin. (2) includ deplasarile prin conducte fixe. AC18

- publicitate -