AC18 (1) Structura si continutul mesajelor care trebuie schimbate potrivit art. 206^31-206^34 de catre persoanele si autoritatile competente implicate în cazul unei deplasari intracomunitare de produse accizabile în regim suspensiv de accize, normele si procedurile privind schimbul acestor mesaje, precum si structura documentelor pe suport hârtie prevazute la art. 206^35 si 206^36 sunt stabilite de catre Comisia Europeana.
(2) Situatiile în care sistemul informatizat este considerat indisponibil în România, precum si normele si procedurile care trebuie urmate în aceste situatii sunt stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. AC18

- publicitate -