ART. 206^37 Încheierea deplasarii produselor accizabile în regim suspensiv de accize

63

AC18 (1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 206^36, raportul de primire prevazut la art. 206^33 alin. (1) sau raportul de export prevazut la art. 206^34 alin. (1) constituie dovada faptului ca deplasarea produselor accizabile s-a încheiat, în conformitate cu art. 206^30 alin. (7).
(2) Prin derogare de la alin. (1), în absenta unui raport de primire sau a unui raport de export din alte motive decât cele prevazute la art. 206^36, se poate de asemenea furniza, în cazurile prevazute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 si 4, la art. 206^30 alin. (2) lit. b) si la art. 206^30 alin. (3), dovada încheierii deplasarii produselor accizabile în regim suspensiv de accize, printr-o adnotare facuta de autoritatile competente din statul membru de destinatie, pe baza unor dovezi corespunzatoare, care sa indice ca produsele accizabile expediate au ajuns la destinatia declarata sau, în cazul prevazut la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 3, printr-o adnotare facuta de autoritatile competente din statul membru pe teritoriul caruia este situat biroul vamal de iesire, care sa ateste faptul ca produsele accizabile au parasit teritoriul Comunitatii.
(3) În sensul alin. (2), un document înaintat de destinatar si care contine aceleasi date ca raportul de primire sau de export constituie o dovada corespunzatoare.
(4) În momentul în care autoritatile competente din statul membru de expeditie au admis dovezile corespunzatoare, acestea închid deplasarea în sistemul informatizat. AC18

- Publicitate -