Reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene (proiect OUG)

83

ACTUALIZARE: Vineri 8 martie a.c. a fost publicata OUG 12/2013 – Reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene

Marți, 5 martie 2013, Ministerul Finantelor Publice a publicat online în secțiunea Transparență decizională proiectul Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene.

Puteţi trimite propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ, supus dezbaterii publice la adresa: publicinfo@mfinante.ro, în termen de 10 zile de la publicare.

Prin proiectul de act normativ, se propun:
– Modificări și completări la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 22 martie 2011, aprobată prin Legea nr.15/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
– Modificări și completări la Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, aprobată prin Legea nr.198/2002, cu modificările şi completările ulterioare
– Abrogarea alineatelor (1) – (3) ale articolului 26 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997
– Derogări de la Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
– Modificări și completări la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale
– Stabilirea unor măsuri privind plăţile efectuate de avocaţi, notari publici şi executori judecătoreşti în contul de venituri al bugetului local 21.03.02.17 ˝Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici˝ al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi au domiciliul fiscal

Referințe anexate:
proiectul Ordonanţă de urgenţă
Notă de fundamentare

- Publicitate -

2 COMENTARII