Camera Consultanților Fiscali: Cum transformăm o TAXĂ în COTIZAȚIE [exemplu de lipsă de etică profesională]

91

În anul 2012,  prin Hotărârea Camerei Consultanților Fiscali (CCF) nr. 1/2012 se aprobă nivelul taxei de înscriere în evidenţele Camerei Consultanţilor Fiscali pentru anul 2012 şi a nivelului taxei de autorizare a societăţilor comerciale de consultanţă fiscală. Astfel, în anul 2012, nivelul taxei de înscriere în evidenţa Camerei Consultanţilor Fiscali este de 1.000 lei, iar nivelul taxei de autorizare a societăţilor comerciale de consultanţă fiscală este de 2.000 lei.

Prin Hotărârea Camerei Consultanților Fiscali (CCF) nr. 3/2012, sunt stabilite cotizaţiile fixe şi cotizaţiile variabile (aferente veniturilor din 2011) datorate de membrii Camerei Consultanţilor Fiscali – persoane fizice şi persoane juridice.

În anul 2013, în primele 3 luni ale anului, CCF a emis următoarele hotărâri:
– Hotărârea nr. 3/2013 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2013, publicată în MO nr. 113/2013
– Hotarârea nr. 2/2013 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2013, publicata in MO nr. 58/2013
– Hotărârea nr. 1/2013 privind aprobarea nivelului taxei de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal, pentru anul 2013, publicata in MO nr. 69/2013

În luna martie 2013, prin OUG 12/2013, printre alte modificari, Guvernul a decis eliminarea a două taxe datorate către Camera Consultanților Fiscali, prin modificarea art. 13 din OG 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală.
Au fost eliminate:
a) taxa de autorizare a societăţilor comerciale de consultanţă fiscală;
b) taxa de înscriere în evidenţa Camerei.

În nota de fundamentare, Guvernul justifică eliminarea acestor taxe astfel:
„reducerea numărului de taxe, prin renunţarea la taxa de înscriere în evidenţa Camerei, precum şi la cea de autorizare a societăţilor comerciale de consultanţă fiscală, percepute de la persoanele care devin membrii ai camerei, cu atât mai mult cu cât aceştia achită şi cotizaţii.”

În perioada 2009 – 2012, Camera a stabilit nivelul acestor taxe în ianuarie, prima sau a doua hotărâre din an pentru anul curent, iar prin altă Hotărâre stabilea nivelul cotizațiilor fixe și variabile.

În anul 2013, Camera NU a stabilit nivelul acestor taxe, pe care le stabilea în prima lună a anului, având premoniția ca vor fi eliminate.  Este evident că măsura a fost propusă de Cameră, impusă Camerei sau Camera a fost informată de Guvern privind eliminarea acestor taxe.

Astfel, Guvernul a eliminat niște taxe care nu mai existau, care nu erau stabilite.

Dar Camera a decis că nu renunțe la aceste venituri, și a introdus prin Hotarea nr. 2 din 17 ianuarie o noua cotizatie fixă, intitulată „cotizație fixă datorată de persoanele fizice și persoanele juridice care devin membri ai Camerei Consultanților Fiscali în anul 2013„.

Coincidență, sau nu, aceasta nouă cotizatie fixă este egală cu taxa de autorizare/înscriere din anul 2012 + cotizația fixă anuală din 2013.

În anul 2013, potrivit Hotărârii nr. 3/2012, membrii Camerei Consultanților Fiscali care sunt înregistrați în Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală datorează către Cameră:

  • 410 lei / an + 0,35% din CA anuală – persoanele fizice consultanţi fiscali activi sau 170 lei – persoanele fizice consultanţi fiscali inactivi;
  • 350 lei / an + 0,35% [100.000 euro] / 0.7% [100.001 – 1.000.000 euro] / 1.05 % [ >1.000.000 euro] din CA anuală pentru persoane juridice – societăți de consultanță fiscală.

Potrivit Hotarârii CCF nr. 2/2013, persoanele fizice și persoanele juridice care devin membri ai Camerei Consultanților Fiscali în anul 2013 datorează către Cameră:

  • 1.410 lei – persoanele fizice consultanţii fiscali activi
  • 1.170 lei – persoanele fizice consultanți fiscali inactivi
  • 2.350 lei – persoanele juridice societăți de consultanță fiscală.

În contextul în care CCF este un organism profesional care solicită respectarea unor norme de etică profesională, modalitatea de „eliminare” a acestor taxe, prin redenumirea în cotizaţii fixe, nu respectă nicio regulă privind etica, niciun principiu de bună conduită.

În anul 2011, Camera Consultanților Fiscali a realizat venituri de 5,7 milioane lei, având 31 de angajați și 12,7 milioane lei, active circulante (casa si conturile la banci, stocuri, creante, investitii financiare pe termen scurt).

În anul 2013, Camera are 5.625 membri – persoane fizice, consultanți fiscali activi și inactivi.

Pentru elaborarea acestui articol, au fost solicitate opinii și comentarii de la Camera Consultanților Fiscali și de la membri ai Camerei, dar nu a fost primit niciun răspuns.

- Publicitate -