ART. 206^36 Proceduri în cazul în care sistemul informatizat este indisponibil la destinatie

57

AC18 (1) În cazul în care, în situatiile prevazute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 si 4, la art. 206^30 alin. (2) lit. b) si la art. 206^30 alin. (3), raportul de primire prevazut la art. 206^33 alin. (1) nu poate fi prezentat la încheierea deplasarii produselor accizabile în termenul prevazut la respectivul articol deoarece fie sistemul informatizat nu este disponibil în România, fie în situatia prevazuta la art. 206^35 alin. (1) nu au fost înca îndeplinite procedurile prevazute la art. 206^35 alin. (2) si (3), destinatarul prezinta autoritatii competente din România, cu exceptia cazurilor pe deplin justificate, un document pe suport hârtie care contine aceleasi date ca raportul de primire si care atesta încheierea deplasarii, potrivit prevederilor din normele metodologice.
(2) Cu exceptia cazului în care destinatarul poate prezenta, în scurt timp, prin intermediul sistemului informatizat, raportul de primire prevazut la art. 206^33 alin. (1) sau în cazuri pe deplin justificate, autoritatea competenta din România trimite o copie a documentului pe suport hârtie prevazut la alin. (1) autoritatii competente din statul membru de expeditie, care o transmite expeditorului sau o tine la dispozitia acestuia.
(3) De îndata ce sistemul informatizat redevine disponibil sau de îndata ce procedurile prevazute la art. 206^35 alin. (2) si (3) sunt îndeplinite, destinatarul prezinta un raport de primire, în conformitate cu art. 206^33 alin. (1). Prevederile art. 206^33 alin. (3) si (4) se aplica mutatis mutandis.
(4) În cazul în care, în situatiile prevazute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 3, raportul de export prevazut la art. 206^34 alin. (1) nu poate fi întocmit la încheierea deplasarii produselor accizabile deoarece fie sistemul informatizat nu este disponibil în statul membru de export, fie în situatia prevazuta la art. 206^35 alin. (1) nu au fost înca îndeplinite procedurile prevazute la art. 206^35 alin. (2) si (3), autoritatile competente din statul membru de export trimit autoritatilor competente din România un document pe suport hârtie care contine aceleasi date ca si raportul de export si care atesta încheierea deplasarii, cu exceptia cazului în care raportul de export prevazut la art. 206^34 alin. (1) poate fi întocmit în scurt timp, prin intermediul sistemului informatizat sau în cazuri pe deplin justificate, potrivit prevederilor din normele metodologice.
(5) În cazul prevazut la alin. (4), autoritatile competente din România transmit sau pun la dispozitia expeditorului o copie a documentului pe suport hârtie.
(6) De îndata ce sistemul informatizat redevine disponibil în statul membru de export sau de îndata ce procedurile prevazute la art. 206^35 alin. (2) si (3) sunt îndeplinite, autoritatile competente din statul membru de export trimit un raport de export, în conformitate cu art. 206^34 alin. (1). Prevederile art. 206^34 alin. (2) si (3) se aplica mutatis mutandis. AC18

- Publicitate -