Noutăți editoriale la CH Beck: TVA national vs. Intracomunitar. Cazuri si necazuri; Obligaţiile fiscale ale firmei; …

171

TVA national vs. Intracomunitar. Cazuri si necazuri
Patroi Dragoş, Cuciureanu Florin, Adrian Benta
Preţ: 34, 90 lei Număr pagini: 272 ISBN: 978-606-18-0139-8
Colectia: Praxis fiscal

beckshop-tva-national-vs-intracomunitarLucrarea de faţă urmăreşte o evaluare a referenţialului normativ în domeniul taxei pe valoarea adăugată, accentul fiind pus, deopotrivă, pe prezentarea aspectelor esenţiale, cu incidenţă relevantă în practica de zi cu zi, precum şi pe decriptarea unor aspecte legislative controversate şi, pe cale de consecinţă, supuse unor interpretări arbitrare şi neuniforme. Datorită caracterului exhaustiv al subiectului supus analizei, este de la sine înţeles că abordarea noastră nu putea fi decât una selectivă, deşi temele expuse nu sunt prezentate singular, ci de o manieră corelată şi integrată într-o succesiune logică, având în vedere inclusiv modificările şi noutăţile din domeniu publicate în Monitorul Oficial până la data de 31 decembrie 2012 şi aplicabile de la 1 ianuarie 2013. Spaţii generoase din prezenta lucrare sunt dedicate „marjei de eroare” din actuala legislaţie în materie de TVA, conştienţi fiind că – din dorinţa de a se situa pe o poziţie dominantă – acestea pot conduce la demersuri abuzive, fie din partea contribuabililor, fie din partea organelor fiscale.

Cartea poate fi comandată pe beckshop.ro –
http://www.beckshop.ro/tva_national_vs_intracomunitar-p6237.html

Obligaţiile fiscale ale firmei
Trofan Mihaela
Preţ: 39, 90 lei Număr pagini: 280 ISBN: 978-606-18-0082-7
Colecţia: Praxis fiscal

beckshop-obligatiile-fiscaleEste posibil ca o firmă să reziste pe piaţă o perioadă relativ scurtă de timp chiar şi în lipsa unui plan de marketing eficient sau cu o slabă politică de resurse umane. Dimpotrivă, dacă există serioase disfuncţionalităţi în administrarea firmei respective sau în modul în care sunt gestionate aspectele de natură financiară şi fiscală, în mod cert firma nu va rezista pe piaţă. Interpretând cu optimism această situaţie, rezultă că o bună cunoaştere a obligaţiilor financiare, contabile şi de ordin fiscal reprezintă o garanţie a duratei de viaţă şi a dezvoltării afacerii respective.
Apreciem că este esenţială cunoaşterea şi înţelegerea principalelor concepte, instituţii şi noţiuni ale sistemului fiscal cu care operează firmele în România, demersul publicistic de faţă fiind un sprijin în acest sens atât pentru contribuabili, cât şi pentru teoreticienii şi practicienii interesaţi de normele legale care instituie obligaţii fiscale.

Cartea poate fi comandată pe beckshop.ro –
http://www.beckshop.ro/obligatiile_fiscale_ale_firmei-p6113.html

Finanţe publice locale
Oprea Florin, Cigu Elena
Preţ: 34, 90 lei Număr pagini: 288 ISBN: 978-606-18-0147-3
Colectia: Oeconomica

beckshop-finante-publice-localePrin elementele teoretice fixate şi bunele practici identificate, lucrarea se constituie ca un reper util în primul rând studenţilor de la specializările economice şi de administraţie publică, dar şi teoreticienilor şi practicienilor interesaţi de problematica finanţelor publice locale.
Lucrarea de faţă integrează aspectele teoretice şi practice ale finanţării ofertei de bunuri publice la nivel local cu cele privitoare la atitudinea, motivaţia şi responsabilizarea actorilor implicaţi.
Tratarea problematicii este realizată dintr-o perspectivă interdisciplinară, economico-juridică, ce conferă o dimensiune integratoare aspectelor de activitate financiară locală puse în dezbatere şi totodată individualizează lucrarea în cadrul literaturii actuale de specialitate.

Cartea poate fi comandată pe beckshop.ro –
http://www.beckshop.ro/finante_publice_locale-p6259.html

- Publicitate -