ART. 206^35 Proceduri în cazul în care sistemul informatizat este indisponibil la expeditie

54

AC18 (1) Prin exceptie de la prevederile art. 206^31 alin. (1), în cazul în care sistemul informatizat este indisponibil în România, expeditorul din România poate începe o deplasare de produse accizabile în regim suspensiv de accize, în urmatoarele conditii:
a) produsele sa fie însotite de un document pe suport hârtie care contine aceleasi date ca proiectul de document administrativ electronic prevazut la art. 206^31 alin. (2);
b) sa informeze autoritatile competente înainte de începerea deplasarii, prin depunerea unei copii a documentului prevazut la lit. a). Aceasta copie trebuie sa fie vizata de autoritatea competenta a locului de expediere. Daca indisponibilitatea sistemului este imputabila expeditorului, acesta va furniza informatii corespunzatoare cu privire la motivele acestei indisponibilitati.
(2) În cazul în care sistemul informatizat redevine disponibil, expeditorul prezinta un proiect de document administrativ electronic, în conformitate cu art. 206^31 alin. (2).
(3) De îndata ce datele cuprinse în documentul administrativ electronic sunt validate, în conformitate cu art. 206^31 alin. (3), acest document înlocuieste documentul pe suport hârtie prevazut la alin. (1) lit. a). Prevederile art. 206^31 alin. (4) si (5), precum si cele ale art. 206^33 si 206^34 se aplica mutatis mutandis.
(4) Pâna la momentul validarii datelor din documentul administrativ electronic, deplasarea este considerata ca având loc în regim suspensiv de accize, pe baza documentului pe suport hârtie prevazut la alin. (1) lit. a).
(5) O copie a documentului pe suport hârtie prevazut la alin. (1) lit. a) se pastreaza de expeditor în evidentele sale.
(6) În cazul în care sistemul informatizat este indisponibil la expeditie, expeditorul comunica informatiile prevazute la art. 206^31 alin. (10) sau la art. 206^32 prin intermediul unor mijloace alternative de comunicare. În acest scop, expeditorul în cauza informeaza autoritatile competente înaintea modificarii destinatiei sau a divizarii deplasarii. Prevederile alin. (2)-(5) se aplica mutatis mutandis. AC18

- Publicitate -