ART. 206^34 Raportul de export

41

AC18 (1) În situatiile prevazute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 3 si, dupa caz, la art. 206^30 alin. (2) lit. b), autoritatile competente din statul membru de export întocmesc un raport de export, pe baza vizei biroului vamal de iesire, prevazuta la art. 793 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, sau de biroul unde se realizeaza formalitatile prevazute la art. 206^4 alin. (5), prin care se atesta faptul ca produsele accizabile au parasit teritoriul Comunitatii.
(2) Autoritatile competente din statul membru de export verifica pe cale electronica datele ce rezulta din viza prevazuta la alin. (1). Odata ce aceste date au fost verificate si atunci când statul membru de expeditie este diferit de statul membru de export, autoritatile competente din statul membru de export transmit raportul de export autoritatilor competente din statul membru de expeditie.
(3) Autoritatile competente din statul membru de expeditie înainteaza raportul de export expeditorului. AC18

- Publicitate -