ART. 206^33 Raportul de primire a produselor accizabile

68

AC18 (1) La primirea de produse accizabile în România, în oricare dintre destinatiile prevazute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 sau 4, sau la art. 206^30 alin. (3), destinatarul trebuie sa înainteze fara întârziere si nu mai târziu de 5 zile lucratoare de la încheierea deplasarii, cu exceptia cazurilor justificate corespunzator autoritatilor competente potrivit precizarilor din normele metodologice, un raport privind primirea acestora, denumit în continuare raport de primire, utilizând sistemul informatizat.
(2) Modalitatile de trimitere a raportului de primire a produselor accizabile de catre destinatarii mentionati la art. 206^56 alin. (1) sunt prevazute prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(3) Autoritatea competenta a destinatarului din România efectueaza o verificare electronica a datelor din raportul de primire, dupa care:
1. în cazul în care datele nu sunt corecte, destinatarul este informat fara întârziere despre acest fapt;
2. în cazul în care datele sunt corecte, autoritatea competenta a destinatarului confirma înregistrarea raportului de primire si îl transmite autoritatii competente din statul membru de expeditie.
(4) Atunci când expeditorul este din România, raportul de primire se înainteaza acestuia de catre autoritatea competenta din România.
(5) În cazul în care locul de expeditie si cel de destinatie se afla în România, primirea produselor accizabile în regim suspensiv de accize se confirma expeditorului potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. AC18

- Publicitate -