Modificarea procedurii de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferentă proiectelor FEN – fonduri externe nerambursabile

80

Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat online pentru dezbatere publică proiectul de ORDIN pentru completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului “Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare”.

Potrivit dispoziţiilor art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea rambursării, de către autoritatea de management a programelor operaţionale, a cheltuielilor cu TVA, eligibile pentru toate programele operaţionale finanţate din instrumente structurale, beneficiarii au obligaţia depunerii, a unei declaraţii pe propria răspundere privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare.

- Publicitate -

Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA, ca anexă la cererea de rambursare, trebuie să fie certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Potrivit modificărilor aduse Hotărârii Guvernului nr.759/2007, prin Hotărârea Guvernului nr.1135/2011, prevederile art. 111 se aplică proiectelor depuse după data de 1 ianuarie 2012.

Pentru certificarea declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare”, a fost emis Ordinul ministrului finanţelor publice nr.33/2012, prin care s-a prevăzut, de asemenea, că procedura se aplică proiectelor depuse după data de 1 ianuarie 2012.

Prin modificările aduse Hotărârii Guvernului nr.759/2007, prin Hotărârea Guvernului nr.831/2012, s-a prevăzut că, în cazul proiectelor de grant/strategice finanţate prin Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, prevederile art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică proiectelor aflate în derulare la data de 10 august 2012, precum şi celor depuse după această dată.

Având în vedere această modificare, ANAF precizează că este necesară modificarea dispoziţiilor art.7 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr.33/2012, precum şi cele ale pct.4 din Procedura de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, aprobată prin Anexa nr.1 la acest ordin.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro.

Referințe anexate:
Proiect ordin
Referat de aprobare 

- Publicitate -