AC18 Autoritatea competenta poate permite expeditorului, în conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, ca expeditorul sa divizeze o deplasare intracomunitara de produse energetice în regim suspensiv de accize în doua sau mai multe deplasari, cu conditia ca:
1. sa nu se modifice cantitatea totala de produse accizabile;
2. divizarea sa se desfasoare pe teritoriul unui stat membru care permite o astfel de procedura;
3. autoritatea competenta din statul membru unde se efectueaza divizarea sa fie informata cu privire la locul unde se efectueaza divizarea. AC18

- Publicitate -