ART. 206^32 Divizarea deplasarii produselor energetice în regim suspensiv de accize

70

AC18 Autoritatea competenta poate permite expeditorului, în conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, ca expeditorul sa divizeze o deplasare intracomunitara de produse energetice în regim suspensiv de accize în doua sau mai multe deplasari, cu conditia ca:
1. sa nu se modifice cantitatea totala de produse accizabile;
2. divizarea sa se desfasoare pe teritoriul unui stat membru care permite o astfel de procedura;
3. autoritatea competenta din statul membru unde se efectueaza divizarea sa fie informata cu privire la locul unde se efectueaza divizarea. AC18

- Publicitate -