AC18 (1) Antrepozitarii autorizati de catre autoritatile competente ale unui stat membru sunt recunoscuti ca fiind autorizati atât pentru circulatia nationala, cât si pentru circulatia intracomunitara a produselor accizabile.
(2) Produsele accizabile pot fi deplasate în regim suspensiv de accize pe teritoriul Comunitatii, inclusiv daca produsele sunt deplasate via o tara terta sau un teritoriu tert:
a) de la un antrepozit fiscal la:
1. un alt antrepozit fiscal;
2. un destinatar înregistrat;
3. un loc de unde produsele accizabile parasesc teritoriul Comunitatii, în sensul art. 206^34 alin. (1);
4. un destinatar în sensul art. 206^56 alin. (1), în cazul în care produsele sunt expediate din alt stat membru; AC18
AC20 b) de la locul de import catre oricare dintre destinatiile prevazute la lit. a), in cazul in care produsele in cauza sunt expediate de un expeditor inregistrat. In sensul prezentului articol, locul de import inseamna locul unde se afla produsele in momentul in care sunt puse in libera circulatie, in conformitate cu art. 79 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92. Expeditorul inregistrat in Romania poate sa isi desfasoare activitatea in aceasta calitate numai in baza autorizatiei valabile emise de autoritatea competenta. AC20
AC20 AC18 b) de la locul de import catre oricare dintre destinatiile prevazute la lit. a), în cazul în care produsele în cauza sunt expediate de un expeditor înregistrat. În sensul prezentului articol, locul de import înseamna locul unde se afla produsele în momentul în care sunt puse în libera circulatie, în conformitate cu art. 79 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92. AC18 AC20
AC19 (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) lit. a) pct. 1 si 2 si lit. b) si cu exceptia situatiei prevazute la art. 206^29 alin. (4), produsele accizabile pot fi deplasate in regim suspensiv de accize catre un loc de livrare directa situat pe teritoriul Romaniei, in cazul in care locul respectiv a fost indicat de antrepozitarul autorizat din Romania sau de destinatarul inregistrat, in conditiile stabilite prin normele metodologice. AC19
AC19 AC18 (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) lit. a) pct. 1 si 2 si lit. b), si cu exceptia situatiei prevazute la art. 206^29 alin. (3), produsele accizabile pot fi deplasate în regim suspensiv de accize catre un loc de livrare directa situat pe teritoriul României, în cazul în care locul respectiv a fost indicat de antrepozitarul autorizat din România sau de destinatarul înregistrat, în conditiile stabilite prin normele metodologice. AC18 AC19
AC18 (4) Antrepozitarul autorizat sau destinatarul înregistrat prevazuti la alin. (3) au obligatia de a depune raportul de primire prevazut la art. 206^33 alin. (1).
(5) Prevederile alin. (2) si (3) se aplica si deplasarilor de produse accizabile cu nivel de accize zero care nu au fost eliberate pentru consum.
(6) Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize începe, în cazurile prevazute la alin. (2) lit. a), în momentul în care produsele accizabile parasesc antrepozitul fiscal de expeditie si, în cazurile prevazute la alin. (2) lit. b), în momentul în care aceste produse sunt puse în libera circulatie, în conformitate cu art. 79 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92.
(7) Deplasarea în regim suspensiv de accize a produselor accizabile se încheie:
1. în cazurile prevazute la alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 si 4 si lit. b), în momentul în care destinatarul a receptionat produsele accizabile;
2. în cazurile prevazute la alin. (2) lit. a) pct. 3, în momentul în care produsele accizabile au parasit teritoriul Comunitatii. AC18

- publicitate -

1 COMENTARIU