Timbrul de mediu: Persoane care datorează timbrul de mediu – cine? când?

126

Timbrul de mediu se datorează de persoane juridice şi fizice în următoarele situaţii reglementate de OUG 9/2013:

a) la prima înmatriculare în România, ca urmare a solicitării primului proprietar din România al autovehiculului, care intenţionează să efectueze înscrierea în evidenţele autorităţii competente a dobândirii dreptului său de proprietate asupra autovehiculului respectiv;

b) la reînmatriculare, reintroducerea în parcul auto naţional a unui autovehicul, în cazul în care la momentul scoaterii sale din parcul auto naţional i s-a restituit proprietarului valoarea reziduală a timbrului;

c) la prima vânzare a unui autovehicul rulat, cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate în România asupra unui autovehicul rulat, dacă pentru acest autovehicul NU a fost achitată:
– taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, prevăzută la art. 214^1–214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare în perioada 1 ianuarie 2007–30 iunie 2008, sau
– taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011, în vigoare în perioada 1 iulie 2008–12 ianuarie 2012, sau
– taxa pentru emisiile poluante în vigoare în perioada 13 ianuarie 2012–14 martie 2013, prevăzută de Legea nr. 9/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

d) la prima vânzare a unui autovehicul rulat, cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate în România asupra unui autovehicul rulat, dacă pentru acest autovehicul s-a dispus de către instanţe restituirea sau înmatricularea fără plata
– taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule sau
– taxei pe poluare pentru autovehicule sau
– taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Timbrul de mediu se datorează de persoane juridice şi fizice care solicită înmatricularea, reînmatricularea, respectiv transcrierea dreptului de proprietate (cumpărătorul).

- Publicitate -

2 COMENTARII