ART. 206^24 Autorizarea ca antrepozit fiscal

117

AC18 (1) Autoritatea competenta va notifica în scris autorizarea ca antrepozit fiscal, în termen de 60 de zile de la data depunerii documentatiei complete de autorizare.
(2) Autorizatia va contine urmatoarele:
a) codul de accize atribuit antrepozitului fiscal;
b) elementele de identificare ale antrepozitarului autorizat, inclusiv codul de accize atribuit acestuia;
c) descrierea si amplasarea locului antrepozitului fiscal;
d) tipul produselor accizabile primite/expediate din antrepozitul fiscal si natura activitatii;
e) capacitatea de depozitare a produselor accizabile în antrepozitul fiscal, în cazul antrepozitarului autorizat pentru depozitare;
f) nivelul garantiei; AC18
AC20 g) perioada de valabilitate a autorizatiei. Perioada de valabilitate este de 3 ani in cazul contribuabililor mari si mijlocii stabiliti conform reglementarilor in vigoare si de un an in celelalte cazuri; AC20
AC20 AC18 g) data de începere a valabilitatii autorizatiei; AC18 AC20
AC18 h) orice alte informatii relevante pentru autorizare.
(3) Autorizatiile pot fi modificate de catre autoritatea competenta.
(4) Înainte de a fi modificata autorizatia, autoritatea competenta trebuie sa-l informeze pe antrepozitarul autorizat asupra modificarii propuse si asupra motivelor acesteia.
(5) Antrepozitarul autorizat poate solicita autoritatii competente modificarea autorizatiei, în conditiile prevazute în normele metodologice.
(6) Procedura de autorizare a antrepozitelor fiscale nu intra sub incidenta prevederilor legale privind procedura aprobarii tacite. AC18
AC20 (7) Antrepozitarul autorizat care doreste continuarea activitatii intr-un antrepozit fiscal dupa expirarea perioadei de valabilitate inscrise in autorizatia pentru acel antrepozit fiscal va solicita in scris autoritatii competente reautorizarea ca antrepozit fiscal cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea perioadei de valabilitate, conform precizarilor din normele metodologice. AC20

- Publicitate -