CONFERINȚA NAȚIONALĂ – Achizițiile publice în Romania – noile modificări aduse OUG 34/2006

84

29 martie 2013, București | PROIECT CONTAPLUS vă invită la Conferința Națională – ACHIZIȚIILE PUBLICE ÎN ROMÂNIA, pe tema NOILOR MODIFICĂRI ADUSE O.U.G. 34/2006.

Locul de desfăşurare: Centrul de conferinţe Howard Johnson, sala de conferinţă Iridium Grand Balroom

In cadrul Conferintei Nationale de Achizitii publice au fost invitati :
• Dl. EUGEN TEODOROVICI – Ministrul Fondurilor Europene;
• Dl. LUCIAN DAN VLADESCU – Presedinte al Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP);
• Dna. CRISTINA SPOIALA – Sef Serviciu ANRMAP;
• Dna. SILVIANA SIMION – expert in lansarea procedurilor de achizitie publica prin SEAP ANRMAP;
• Dna. VICTORIA HODINA- Ministrul Fondurilor Europene – managementul la nivel central al proiectelor cu finantare europeana (Autoritatea de Management ex-ISPA).
• Dl. COSTACHE CONSTATIN– presedinte complet 1, membru al Colegiului C.N.S.C. – Consiliul National de Solutionare a Constestatiilor;
• Dl. VIOREL PARVU presedinte complet 3, membru al Colegiului C.N.S.C. – Consiliul National de Solutionare a Constestatiilor;
• Dna. DIANA SPINCIU – Partener DatesRO – Consultant Achizitii Publice.

Evenimentul va aborda cu prioritate rolul şi atribuţiile instituţiilor implicate în derularea procedurilor de achiziţii publice şi cel de gestionare a finanţărilor publice şi a fondurilor europene, în vederea identificării punctelor nevralgice, potenţial generatoare de litigii. Conferinta de Achizitii Publice, se doreste a fi o platforma de networking si training pentru experti, consultanti, juristi, economisti, etc.
Din problematica abordarilor, am selectat:
• NOUTĂŢI LEGISLATIVE PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE: OUG nr. 77/2012 privind modificarea OUG nr. 34/2006 publicata in M.Of. nr.827/10.12.2012.
• PROIECT LEGISLATIV DE MODIFICARE A HG 925/2006 PRIVID NORMELE DE APLICARE A O.U.G. NR. 34/2006. INSTRUCTIUNI .
• PLANIFICAREA ACHIZITIILOR PUBLICE ÎN CADRUL AUTORITATII CONTRACTANTE. PROGRAMUL ANUAL CA INSTRUMENT MANAGERIAL. COMPARTIMENTUL DE ACHIZITII PUBLICE; ORGANIZARE ŞI ATRIBUTII; COMPONENTA COMISIEI DE EVALUARE;
• PROCEDURI. ACHIZITIA DE PRODUSE. ACHIZITIA DE SERVICII. ACHIZITIA DE LUCRARI .
• NEGOCIEREA FARA PUBLICARE A UNUI ANUNT FARA PUBLICARE, CA EXCEPTIE .
• O.U.G. nr. 52/2011 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 30/2006 privind verificarea aspectelor procedurale la atribuirea contractelor de achizitii publice, de concesiune de lucrari publice si de concesiune de servicii.
• REGULI DE PARTICIPARE.CONFLICT DE INTERESE . Evitarea conflictului de interese – Ordinul A.N.R.M.A.P. nr. 170 / 2012; Stabilirea procedurii adecvate pentru atribuirea contractului public. Rolul A.N.I. in identificarea/impiedicarea conflictelor de interese;
• EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE Evitarea cerintelor de calificare restrictive conform Ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 509 / 2011; Ordinul A.N.R.M.A.P. nr. 171/ 2012 cu privire la clarificarile ce vizeaza continutul D.A.;
• DOCUMETATIA DE ATRIBUIRE .FACTORI DE EVALUARE . MOSTRE . CAIETUL DE SARCINI. ATRIBUIRE PE LOTURI . Stabilirea clauzelor contractului de achizitie publica;
• CRITERII DE CLARIFICARE SI SELECTIE.
• Nepublicarea în S.E.A.P. a clarificarilor (raspuns doar operatorului economic care a solicitat clarificarea).
• OFERTA . EVALUAREA OFERTEI . Modalitatea de constituire a garantiilor de participare şi de buna executie.
• NOTIFICAREA ACHIZITIILOR DIRECTE IN SEAP.
• INCHEIEREA CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU .
• ACTE ADITIONALE . Modalitatile de ajustare/actualizare a pretului contractului de achizitie publica;
• ACORDUL CADRU SI CONTRACTELE SUBSECVENTE. Acordul Cadru – modalitate speciala de realizare a unei achizitii publice;Documentatia de atribuire – întocmire şi validare de catre A.N.R.M.A.P.;Documente constatatoare.
• SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR . Evitarea contestatiilor în procesul de achizitie publica; Rezolvarea contestatiilor la C.N.S.C.; Sanctiuni pentru contestatii;
• NOI REGULI IN VIGOARE, IN LANSAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE PUBLICA PRIN S.E.A.P.. Accesul, transmiterea si publicarea anunturilor/ invitatiilor de participare, a documentatiilor de atribuire, eratelor si clarificarilor prin S.E.A.P..Modalitati de realizare a 40% din volumul achizitiilor publice prin mijloace electronice in conformitate cu prevederile cuprinse in H.G. 167/2010. Cumpararea directa prin catalogul electronic; Cererea de oferta; Licitatia deschisa; Licitatia restransa; Etapa finala de licitatie electronica;
• Metode de imbunatatire a functionarii structurilor cu atributii in verificarea documentatiilor de atribuire (ex-ante) si a modului de atribuire a contractelor de achizitie publica (ex-post);
• JURISPRUDENTA CURTII EUROPENE DE JUSTITIE IN MATERIA ACHIZITIILOR PUBLICE.
• ROLUL U.C.V.A.P. IN PROCESUL DE ACHIZITIE PUBLICA-OBSERVATOR.
• Studii de caz, discutii libere si solutii practice la problemele ridicate de participant.

Participare: La manifestare sunt asteptati peste 200 de participanti atat din partea autorităților contractante,cat si din partea operatori economici.

In urma participarii la acest eveniment se acorda CERTIFICAT DE PARTICIPARE.

Taxa de participare 400 lei (exclusiv TVA)

AGENDA EVENIMENTULUI:
0900-0930 Welcome coffee. Înregistrarea participanţilor
0930-1200 Deschiderea lucrărilor Conferinţei
1200-1300 lunch Break
1300-1530 Sesiunea de prezentare legislativă
1530-1545 coffee break
1545-1700 Sesiunea de prezentare legislativă.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Taxa de participare:
400 lei  / participant (TVA inclus)

Oferte si reduceri speciale:
• Reducere 10% BONUS pentru inscrierea la program folosind formularul alăturat, prin CFNET.

- Publicitate -