AC18 (1) În întelesul prezentului capitol, energia electrica este produsul cu codul NC 2716.
(2) Energia electrica va fi supusa accizelor, iar acciza va deveni exigibila la momentul furnizarii energiei electrice catre consumatorii finali.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 206^5, nu se considera ca fiind fapt generator de accize consumul de energie electrica utilizat pentru mentinerea capacitatii de a produce, de a transporta si de a distribui energie electrica, în limitele stabilite de Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei.
(4) Operatorii economici autorizati în domeniul energiei electrice au obligatia de a se înregistra la autoritatea competenta, în conditiile prevazute în normele metodologice.
(5) Atunci când energia electrica este furnizata în România de un distribuitor sau de un redistribuitor din alt stat membru, care nu este înregistrat în România, acciza devine exigibila la furnizarea catre consumatorul final si va fi platita de o societate desemnata de acel distribuitor sau redistribuitor, care trebuie sa fie înregistrata la autoritatea competenta din România. AC18

- publicitate -