AC18 Carbunele, cocsul si lignitul vor fi supuse accizelor care vor deveni exigibile la momentul livrarii de catre operatorii economici producatori sau de catre operatorii economici care efectueaza achizitii intracomunitare ori care importa astfel de produse. Acesti operatori economici au obligatia sa se înregistreze la autoritatea competenta, în conditiile prevazute în normele metodologice. AC18

- publicitate -