AC18 (1) Gazul natural va fi supus accizelor, iar accizele vor deveni exigibile la momentul furnizarii de catre distribuitorii sau redistribuitorii autorizati potrivit legii direct catre consumatorii finali.
(2) Operatorii economici autorizati în domeniul gazului natural au obligatia de a se înregistra la autoritatea competenta, în conditiile prevazute în normele metodologice.
(3) Atunci când gazul natural este furnizat în România de un distribuitor sau de un redistribuitor din alt stat membru, care nu este înregistrat în România, acciza devine exigibila la furnizarea catre consumatorul final si va fi platita de o societate desemnata de acel distribuitor sau redistribuitor, care trebuie sa fie înregistrata la autoritatea competenta din România. AC18

- publicitate -