ART. 206^14 Alcool etilic

277

AC18 (1) În întelesul prezentului capitol, alcool etilic reprezinta:
a) toate produsele care au o concentratie alcoolica ce depaseste 1,2% în volum si care sunt încadrate la codurile NC 2207 si 2208, chiar atunci când aceste produse fac parte dintr-un produs încadrat la alt capitol al nomenclaturii combinate;
b) produsele care au o concentratie alcoolica ce depaseste 22% în volum si care sunt cuprinse în codurile NC 2204, 2205 si 2206 00;
c) tuica si rachiuri de fructe;
d) bauturi spirtoase potabile care contin produse, în solutie sau nu.
(2) Tuica si rachiurile de fructe destinate consumului propriu al gospodariilor individuale, în limita unei cantitati echivalente de cel mult 50 de litri de produs pentru fiecare gospodarie individuala/an, cu concentratia alcoolica de 100% în volum, se accizeaza prin aplicarea unei cote de 50% din cota standard a accizei aplicate alcoolului etilic, cu conditia sa nu fie vândute, potrivit prevederilor din normele metodologice.
(3) Pentru alcoolul etilic produs în micile distilerii, a caror productie nu depaseste 10 hectolitri alcool pur/an, se aplica accize specifice reduse.
(4) Beneficiaza de nivelul redus al accizelor micile distilerii care sunt independente din punct de vedere juridic si economic de orice alta distilerie, nu functioneaza sub licenta de produs a unei alte distilerii si care îndeplinesc conditiile prevazute de normele metodologice. AC18

- Publicitate -