ART. 206^12 Bauturi fermentate, altele decât bere si vinuri

232

AC18 (1) În întelesul prezentului capitol, bauturile fermentate, altele decât bere si vinuri, reprezinta:
a) bauturi fermentate linistite, care se încadreaza la codurile NC 2204 si 2205 si care nu sunt prevazute la art. 206^11, precum si toate produsele încadrate la codurile NC 2206 00, cu exceptia altor bauturi fermentate spumoase, asa cum sunt definite la lit. b), si a produsului prevazut la art. 206^10, având:
1. o concentratie alcoolica ce depaseste 1,2% în volum, dar nu depaseste 10% în volum; sau
2. o concentratie alcoolica ce depaseste 10% în volum, dar nu depaseste 15% în volum, si la care alcoolul continut în produsul finit rezulta în întregime din fermentare;
b) bauturi fermentate spumoase care se încadreaza la codurile NC 2206 00 31, 2206 00 39, 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 si 2205, care nu intra sub incidenta art. 206^11 si care sunt prezentate în sticle închise, cu un dop tip «ciuperca», fixat cu ajutorul legaturilor, sau care sunt sub presiune datorata dioxidului de carbon în solutie egala sau mai mare de 3 bari si care:
1. au o concentratie alcoolica care depaseste 1,2% în volum, dar nu depaseste 13% în volum; sau
2. au o concentratie alcoolica care depaseste 13% în volum, dar nu depaseste 15% în volum, si la care alcoolul continut în produsul finit rezulta în întregime din fermentare.
(2) Sunt exceptate de la plata accizelor bauturile fermentate, altele decât bere si vinuri, fabricate de persoana fizica si consumate de catre aceasta si membrii familiei sale, cu conditia sa nu fie vândute. AC18

- Publicitate -