Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microintreprinderilor de către întreprinzatorii tineri a fost stabilit prin OUG 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri și HG 96/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri.

Facilități fiscale = 440 lei / angajat
Microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant (SRL – D) beneficiază de următoarele facilităţi fiscale:
1. scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori (CAS angajator – pentru conditii normale de munca = 20,8%), pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată.
2. aceasta perioadă constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, pentru calculul drepturilor se utilizează câştigul salarial mediu brut lunar.
Condiții:
1. pentru fiecare salariat, scutirea nu se acordă pentru veniturile salariale lunare care depăşesc cuantumul câştigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior [în 2012 = 2.117 lei].
2. maxim pentru 4 angajați, obligatoriu cu contract de muncă pe perioada nedeterminată

Costuri fiscale = 765 lei / angajat
1. SRL – D reține și plătește contribuţia individuală de asigurări sociale (CAS individual = 10,5%), datorată de angajat, baza de calcul fiind câştigul salarial mediu brut lunar
2. CASS contributia datorata de angajator/plătitor de venit = 5,2% Baza legala: art. 9 (6) lit. a) din Legea 5/2013 – BS 2013
3. CASS contributia individuala de asigurari sociale de sanatate = 5,5% Baza legala: art. 9 (6) lit. c) din Legea 5/2013 – BS 2013
4. contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorata de angajator/platitor de venit = 0,85% Baza legala: art. 296^18 (3) lit. c) din Codul fiscal
5.  contributia individuala la bugetul asigurarilor de somaj datorata de angajat = 0,5%  Baza legala: art. 296^18 (3) lit. d^1) din Codul fiscal
6.  contributia la bugetul asigurarilor de somaj datorata de angajator/platitor de venit = 0.5% Baza legala: art. 296^18 (3) lit. d^2) din Codul fiscal
7. contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, diferentiata in functie de clasa de risc, conform legii, datorata de angajator/platitor de venit = 0,15%-0,85%  Baza legala: art. 296^18 (3) lit. e) din Codul fiscal
8. contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de angajator/platitor de venit = 0.25%  Baza legala: art. 296^18 (3) lit. f) din Codul fiscal
9. SRL – D reține și plătește impozitul pe venit (16%)

INFO: Sumele au fost calculate la un salariu brut de 2.117 lei, egal cu câştigului salarial mediu brut pe economie din 2012. Rezultă un salariu NET de 1.504 lei.

Alte facilități
1. acordarea de către A.I.P.P.I.M.M. a unei alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul în lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare. Alocaţiile financiare nerambursabile se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;
2. garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii – S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de A.I.P.P.I.M.M., cu respectarea condiţiilor prevăzute în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit şi ale F.N.G.C.I.M.M., până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro sau echivalentul în lei;
3. scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la oficiile registrului comerţului pentru înregistrarea microîntreprinderii, precum şi de la plata tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
4. consiliere, instruire şi sprijin din partea O.T.I.M.M.C. al A.I.P.P.I.M.M. în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social.

- publicitate -

Programul a avut în anul 2012 un buget de 31 mil. lei, buget care a fost epuizat in luna decembrie. Pentru anul 2013, programul este printre programele propuse de AIPPIMM pentru a fi bugetate.