Intrebare
Persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA este anulat din oficiu de organul fiscal conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal au obligaţia ajustării TVA pentru bunurile existente în stoc şi serviciile neutilizate la data anulării codului de TVA.

Raspuns Asistenta ANAF
Potrivit prevederilor art.11 alin. (1^1) şi (1^3) din Codul fiscal, contribuabilii declaraţi inactivi conform art. 78^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară activităţi economice în perioada de inactivitate, sunt supuşi obligaţiilor privind plata impozitelor şi taxelor prevăzute de Codul fiscal, şi nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor efectuate în perioada respectivă.

De asemenea, contribuabilii cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b) – e) nu beneficiază de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor efectuate în perioada respectivă, dar sunt supuşi obligaţiei de plată a TVA colectate, în conformitate cu prevederile titlului VI, aferentă operaţiunilor impozabile desfăşurate în perioada respectivă.

Conform pct. 53 alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a art. 148 din Codul fiscal, în cazul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată de organele fiscale competente conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal, se consideră că activele corporale fixe, care nu sunt amortizate integral, altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal, sunt alocate pe perioada în care nu au avut un cod valabil de TVA unei activităţi fără drept de deducere, fiind obligatorie ajustarea taxei conform art. 148 lit. c) din Codul fiscal pentru valoarea rămasă neamortizată. Ajustarea va fi reflectată în ultimul decont de taxă depus înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA a persoanei impozabile. În cazul în care nu a evidenţiat corect sau nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute, persoana impozabilă va declara şi va plăti sumele rezultate din ajustarea taxei, potrivit procedurii stabilite prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 640/2012, formular 307.

Potrivit prevederilor pct.54.*) alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a art.149 din Codul fiscal, în cazul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată de organele fiscale competente conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal, se consideră că bunurile de capital nu sunt alocate unei activităţi economice pe perioada în care nu au avut un cod valabil de TVA, fiind obligatorie ajustarea taxei conform art. 149 alin. (4) lit. a) pct. 1 din Codul fiscal. Ajustarea va fi reflectată în ultimul decont de taxă depus înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA a persoanei impozabile.
Faţa de prevederile legale de mai sus, persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA este anulat din oficiu de organul fiscal conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal au obligaţia ajustării TVA pentru bunurile existente în stoc şi serviciile neutilizate la data anulării codului de TVA, întrucât se consideră că bunurile şi servicile neutilizate sunt alocate în acea perioadă unei activităţi fără drept de deducere.

Baza legala
Legea nr 571 / 2003 articolul 148, 149, 153 al. 9, 153 al. 9^1
Hotararea guvernului nr 44 / 2004 articolul pct. 53 alin. (7), pct.54.*) alin. (4)

Sursa: Speta publicata la data 1.04.2013
Referitor la: Codul fiscal Domeniu: 6 Taxa pe valoarea adaugata Subdomeniu: 13 Obligatii

- Publicitate -