Declarare în decont a operațiunilor desfășurate de agenții de turism

580

Intrebare
Cum se declara in decontul de TVA facturile emise pentru operatiunile desfasurate de o agentie de turism care aplica regimul special?

Raspuns Asistenta ANAF
Potrivit art. 152^1 alin.(2) din Codul fiscal, în cazul în care o agenţie de turism acţionează în nume propriu în beneficiul direct al călătorului şi utilizează livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de alte persoane, toate operaţiunile realizate de agenţia de turism în legătură cu călătoria sunt considerate un serviciu unic prestat de agenţie în beneficiul călătorului.
Conform alin.(4) al art. 152^1 din Codul fiscal, baza de impozitare a serviciului unic prevăzut la alin. (2) este constituită din marja de profit, exclusiv taxa, care se determină ca diferenţă între suma totală care va fi plătită de călător, fără taxă, şi costurile agenţiei de turism, inclusiv taxa, aferente livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii în beneficiul direct al călătorului, în cazul în care aceste livrări şi prestări sunt realizate de alte persoane impozabile. La alin. (9) al art.152^1 din Codul fiscal se prevede că agenţiiile de turism nu au dreptul să înscrie taxa în mod distinct în facturi sau în alte documente legale care se transmit călătorului, pentru serviciile unice cărora li se aplică regimul special.
Potrivit instrucţiunilor pentru completarea formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată” aprobate prin Ordinul ANAF nr. 1790/2012, la randul 9 “Livrări de bunuri şi prestări de servicii, taxabile cu cota de 24%”,
se înscriu informaţiile preluate din jurnalul de vânzări*) pentru operaţiuni a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare,
baza de impozitare şi taxa pe valoarea adăugată colectată pentru operaţiunile supuse regimurilor speciale de taxă pe valoarea adăugată determinate pe baza situaţiilor de calcul întocmite în acest scop;
privind baza de impozitare, respectiv marja de profit aferentă prestărilor de servicii în beneficiul direct al călătorului şi taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă acesteia, determinată pe baza situaţiilor de calcul întocmite în acest scop.

Baza legala
Legea nr 571 / 2003 articolul 152^1
Ordinul preşedintelui ANAF nr 3665 / 2011 articolul rd. 9

Sursa: ANAFI – Speta publicata la data 1.04.2013
Referitor la: Codul fiscal Domeniu: 6 Taxa pe valoarea adaugata Subdomeniu: 12 Regimuri speciale

- Publicitate -