Obligația de înregistrare a unui contract de închiriere pentru apartament PFA

364

Intrebare
Este obligatorie înregistrarea la organul fiscal a unui contract de închiriere prin care o PFA închiriază un apartament care face parte din patrimoniul afacerii si este înscris în Registrul –inventar?

Raspuns Asistenta ANAF
Potrivit art. 48 din Codul fiscal, venitul net din activităţi independente, care constituie bază de calcul a impozitului datorat de persoana fizică autorizată, se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, deductibile, înregistrate în contabilitatea în partidă simplă.

În conformitate cu pct. 36 din normele metodologice date în aplicarea art. 48 din Codul fiscal, în venitul brut se includ toate veniturile în bani şi în natură, cum ar fi: venituri din vânzarea de produse şi de mărfuri, venituri din prestarea de servicii şi executarea de lucrări, venituri din vânzarea sau închirierea bunurilor din patrimoniul afacerii, venituri obţinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii prin centrele de colectare a deşeurilor şi orice alte venituri obţinute din exercitarea activităţii, inclusiv încasările efectuate în avans care se referă la alte exerciţii fiscale, precum şi veniturile din dobânzile primite de la bănci pentru disponibilităţile băneşti aferente afacerii, din alte activităţi adiacente şi altele asemenea.

Conform art. 2 lit. j) din O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale in patrimoniul de afectaţiune se cuprind totalitatea bunurilor, drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice autorizate, titularului întreprinderii individuale sau membrilor întreprinderii familiale, afectate scopului exercitării unei activităţi economice, constituite ca o fracţiune distinctă a patrimoniului persoanei fizice autorizate, titularului întreprinderii individuale sau membrilor întreprinderii familiale, separată de gajul general al creditorilor personali ai acestora.

In cazul PFA nu exista un patrimoniu distinct de acela a titularului, ci doar o fractiune de patrimoniu afectata afacerii, si care fractiune se numeste patrimoniu de afectatiune.

Potrivit pct. 41 din normele metodologice date în aplicarea art. 48 din Codul fiscal, patrimoniul afacerii se constituie din toate bunurile şi drepturile aferente desfăşurării activităţii şi se înscriu în Registrul-inventar.

Prin urmare, în conformitate cu prevederile legale menţionate, în cazul în care apartamentul se află în patrimoniul afacerii persoanei fizice autorizate, contractul de închiriere nu trebuie înregistrat la organul fiscal competent, în acest caz nedatorându-se impozit pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor întrucât venitul obţinut din închiriere reprezintă venit obţinut din activitatea independentă.

Baza legala
Legea nr 571 / 2003 articolul 48, 61 al. 1.
Hotararea guvernului nr 44 / 2004 articolul pct. 36
Ordonanta de urgenta a guvernului nr 44 / 2008 articolul articolul 2 lit. j)

Sursa: ANAFI – Speta publicata la data 1.04.2013
Referitor la: Codul fiscal Domeniu: 3 Impozitul pe venit Subdomeniu: 02 Venituri din activitati independente

- Publicitate -