AC18 (1) În întelesul prezentului capitol, bere reprezinta orice produs încadrat la codul NC 2203 00 sau orice produs care contine un amestec de bere si de bauturi nealcoolice, încadrat la codul NC 2206 00, având, si într-un caz, si în altul, o concentratie alcoolica mai mare de 0,5% în volum.
(2) Pentru berea produsa de micii producatori independenti, care detin instalatii de fabricatie cu o capacitate nominala care nu depaseste 200.000 hl/an, se aplica accize specifice reduse. Acelasi regim se aplica si pentru berea provenita de la micii producatori independenti din alte state membre, potrivit prevederilor din normele metodologice.
(3) Prin mici producatori de bere independenti se întelege toti operatorii economici mici producatori care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: sunt operatori economici producatori de bere care, din punct de vedere juridic si economic, sunt independenti fata de orice alt operator economic producator de bere; utilizeaza instalatii fizice distincte de cele ale altor fabrici de bere; folosesc spatii de productie diferite de cele ale oricarui alt operator economic producator de bere si nu functioneaza sub licenta de produs a altui operator economic producator de bere.
(4) Fiecare antrepozitar autorizat mic producator de bere are obligatia de a depune la autoritatea competenta, pâna la data de 15 ianuarie a fiecarui an, o declaratie pe propria raspundere privind capacitatile de productie pe care le detine, potrivit prevederilor din normele metodologice.
(5) Este exceptata de la plata accizelor berea fabricata de persoana fizica si consumata de catre aceasta si membrii familiei sale, cu conditia sa nu fie vânduta. AC18

- publicitate -