Prețul facturat pentru arenda în produse

354

Intrebare
Care este valoarea la care se calculează pe factură cantitatea de grau livrata catre arendator de către arendaşul persoană fizică autorizată, cu profil agricol, si inregistrata in scopuri de TVA?

Raspuns Asistenta ANAF
In conformitate cu prevederile art. 130 din Codul fiscal, în cazul unei operaţiuni care implică o livrare de bunuri în schimbul unei prestări de servicii, fiecare persoană impozabilă se consideră că a efectuat o livrare de bunuri şi/sau o prestare de servicii cu plată.
Potrivit pct. 8 alin.(1) lit.b) şi alin.(2) din normele metodologice de aplicare a art. 130 din Codul fiscal, operatiunile prevăzute la acest articol includ plata prin produse agricole, care constituie livrare de bunuri, a arendei, care constituie o prestare de servicii, fiecare operaţiune din cadrul schimbului fiind tratată separat.

Conform prevederilor art. 137 alin.(1) din Codul fiscal, baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată este constituită din tot ceea ce constituie contrapartida obţinută sau care urmează a fi obţinută de furnizor ori prestator din partea cumpărătorului, beneficiarului sau a unui terţ, inclusiv subvenţiile direct legate de preţul acestor operaţiuni.

Conform alin. (1^1) al art. 137 din Codul fiscal prin valoarea de piaţă se înţelege suma totală pe care, pentru obţinerea bunurilor ori serviciilor în cauză la momentul respectiv, un client aflat în aceeaşi etapă de comercializare la care are loc livrarea de bunuri sau prestarea de servicii ar trebui să o plătească în condiţii de concurenţă loială unui furnizor ori prestator independent de pe teritoriul statului membru în care livrarea sau prestarea este supusă taxei. Atunci când nu poate fi stabilită o livrare de bunuri sau o prestare de servicii comparabilă, valoare de piaţă înseamnă:
1. pentru bunuri, o sumă care nu este mai mică decât preţul de cumpărare al bunurilor sau al unor bunuri similare ori, în absenţa unui preţ de cumpărare, preţul de cost, stabilit la momentul livrării;
2. pentru servicii, o sumă care nu este mai mică decât costurile complete ale persoanei impozabile pentru prestarea serviciului.

Fata de ce de mai sus, atunci cand plata se face partial ori integral in natura, valoarea la care se calculeaza cantitatea de grau livrata arendatorului este valoarea de piata comparabilă cu a unui client aflat în aceeaşi etapă de comercializare la care are loc livrarea de bunuri sau prestarea de servicii si pe care ar trebui să o plătească în condiţii de concurenţă loială unui furnizor ori prestator independent.

Atunci când nu poate fi stabilită o livrare de bunuri comparabilă, valoarea la care se calculeaza cantitatea de grau livrata arendatorului, este valoarea de piata care nu poate fi mai mica decât pretul de cost al grâului stabilit la momentul livrării.

Baza legala
Legea nr 571 / 2003 articolul 137 al. 1 lit. e
Hotararea guvernului nr 44 / 2004 articolul 130, pct. 8 al. 1 lit. b

Sursa: ANAFI Speta publicata la data 1.04.2013
Referitor la: Codul fiscal Domeniu: 6 Taxa pe valoarea adaugata Subdomeniu: 07 Baza de impozitare

- Publicitate -