Ajustarea bazei de impozitare a TVA în cazul reducerilor de preț, acordate după livrare

246

Intrebare
Ce obligaţii îi revin furnizorului înregistrat în scopuri de TVA care acorda beneficiarilor ulterior livrării bunurilor reduceri de preţ?

Raspuns Asistenta ANAF
Potrivit prevederilor art.138 lit. c) din Codul fiscal, în cazul în care rabaturile, remizele, risturnele şi celelalte reduceri de preţ prevăzute la art. 137 alin. (3) lit. a) sunt acordate după livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor, baza de impozitare se reduce corespunzător. Conform prevederilor pct. 20 alin.(1) şi alin. (2) din Normele metodologice, în situaţiile prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, furnizorii de bunuri şi/sau prestatorii de servicii îşi ajustează baza impozabilă a taxei după efectuarea livrării/prestării sau după facturarea livrării/prestării, chiar dacă livrarea/prestarea nu a fost efectuată, dar evenimentele prevăzute la art. 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturării şi înregistrării taxei în evidenţele persoanei impozabile.

În acest scop furnizorii/prestatorii trebuie să emită facturi cu valorile înscrise cu semnul minus când baza de impozitare se reduce care vor fi transmise şi beneficiarului. Beneficiarii au obligaţia să ajusteze dreptul de deducere exercitat iniţial, potrivit prevederilor art. 148 lit. b) şi art. 149 alin. (4) lit. e) din Codul fiscal, numai pentru operaţiunile prevăzute la art. 138 lit. a) – c) şi e) din Codul fiscal. Prevederile acestui alineat se aplică şi pentru achiziţiile intracomunitare. Potrivit art. 134^2 alin.(9) din Codul fiscal, TVA este exigibilă la data la care intervine oricare dintre evenimentele menţionate la art. 138,în speţă reducerea de preţ. Totuşi, regimul de impozitare, cotele aplicabile şi cursul de schimb valutar sunt aceleaşi ca şi ale operaţiunii de bază care a generat aceste evenimente.

Prin urmare, factura de regularizare urmează regimul facturii iniţiale, respectiv dacă contravaloarea acestei facturi reprezintă micşorarea bazei de impozitare pentru o operaţiune scutită de TVA sau neimpozabilă în România, cum este livrarea intracomunitară de bunuri scutită conform art. 143 alin.(2) lit.a) din Codul fiscal, această factură nu va cuprinde TVA.

Ajustările efectuate conform prevederilor menţionate, respectiv facturile emise cu semnul minus, vor fi înregistrate în mod corespunzator în jurnalul de vânzări, al cărei model orientativ este prevăzut de OMEF nr. 1372/2008, şi în Decontul de TVA, formular aprobat prin OPANAF nr. 1790/2012, în funcţie de perioada fiscală în care intervine exigibilitatea TVA, respectiv modificarea datelor declarate iniţial pentru livrarea efectuată.

În cazul livrărilor intracomunitare de bunuri facturile de regularizare, declarate în mod corespunzător în Decontul de TVA, vor fi declarate şi
în declaraţia recapitulativă – formular 390 VIES, prevăzută de art. 156^4 din Codul fiscal, potrivit instrucţiunilor aprobate prin OPANAF nr. 76/2010. Conform acestor instrucţiuni, ajustările se declară pentru luna calendaristică în care intervine exigibilitatea taxei, potrivit art. 134^2 alin. (9) din Codul fiscal, respectiv în luna calendaristică în care regularizarea a fost comunicată clientului.

Baza legala
Legea nr 571 / 2003 articolul 134^2 al. 9, 138 lit. c
Ordinul ministrului economiei si finantelor nr 1372 / 2008 articolul 1
Ordinul preşedintelui ANAF nr 1790 / 2012 articolul anexa 2
Ordinul preşedintelui ANAF nr 76 / 2010 articolul anexa 2

Sursa: ANAFI – Speta publicata la data 1.04.2013
Referitor la: Codul fiscal Domeniu: 6 Taxa pe valoarea adaugata Subdomeniu: 07 Baza de impozitare

- Publicitate -