ART. 206^7 Eliberarea pentru consum

145

AC18 (1) În întelesul prezentului capitol, eliberarea pentru consum reprezinta:
a) iesirea produselor accizabile, inclusiv neregulamentara, dintr-un regim suspensiv de accize;
b) detinerea de produse accizabile în afara unui regim suspensiv de accize pentru care accizele nu au fost percepute în conformitate cu dispozitiile prezentului capitol;
c) producerea de produse accizabile, inclusiv neregulamentara, în afara unui regim suspensiv de accize;
d) importul de produse accizabile, chiar si neregulamentar, cu exceptia cazului în care produsele accizabile sunt plasate, imediat dupa import, în regim suspensiv de accize;
e) utilizarea de produse accizabile în interiorul antrepozitului fiscal altfel decât ca materie prima.
(2) Eliberare pentru consum se considera si detinerea în scopuri comerciale de catre un comerciant de produse accizabile, care au fost eliberate în consum în alt stat membru sau au fost importate în alt stat membru si pentru care accizele nu au fost percepute în România.
(3) Momentul eliberarii pentru consum este:
a) în situatiile prevazute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 2, momentul primirii produselor accizabile de catre destinatarul înregistrat;
b) în situatiile prevazute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 4, momentul primirii produselor accizabile de catre beneficiarul scutirii de la art. 206^56;
c) în situatiile prevazute la art. 206^30 alin. (3), momentul primirii produselor accizabile la locul de livrare directa.
(4) Nu se considera eliberare pentru consum miscarea produselor accizabile din antrepozitul fiscal, în conditiile prevazute în sectiunea a 9-a din prezentul capitol si conform prevederilor din normele metodologice, catre:
a) un alt antrepozit fiscal în România sau în alt stat membru;
b) un destinatar înregistrat din alt stat membru;
c) un teritoriu din afara teritoriului comunitar.
(5) Distrugerea totala sau pierderea iremediabila a produselor accizabile aflate sub regim suspensiv de accize, dintr-o cauza ce tine de natura produselor, ca urmare a unui caz fortuit ori de forta majora sau ca o consecinta a autorizarii de catre autoritatea competenta, nu este considerata eliberare pentru consum.
(6) În sensul prezentului capitol, produsele sunt considerate distruse total sau pierdute iremediabil atunci când devin inutilizabile ca produse accizabile. Distrugerea totala sau pierderea iremediabila a produselor accizabile trebuie dovedita autoritatii competente, potrivit precizarilor din normele metodologice.
(7) În cazul unui produs accizabil care are dreptul de a fi scutit de accize, utilizarea în orice scop care nu este în conformitate cu scutirea este considerata eliberare pentru consum.
(8) În cazul unui produs energetic, pentru care accizele nu au fost anterior exigibile, eliberare pentru consum se considera atunci când produsul energetic este oferit spre vânzare ori este utilizat drept combustibil pentru motor sau combustibil pentru încalzire.
(9) În cazul unui produs accizabil, pentru care acciza nu a fost anterior exigibila, se considera eliberare pentru consum atunci când produsul accizabil este depozitat într-un antrepozit fiscal pentru care s-a revocat ori s-a anulat autorizatia. Acciza devine exigibila la data la care decizia de revocare a autorizatiei de antrepozit fiscal produce efectele ori la data comunicarii deciziei de anulare a autorizatiei de antrepozit fiscal, pentru produsele accizabile ce pot fi eliberate pentru consum. AC18

- Publicitate -