Sari la conținut

Facilități fiscale în Europa pentru finanțarea ONG-urilor

Marea majoritate a țărilor din Uniunea Europeană au un cadru legislativ solid de stimulare a comportamentului filantropic în rândul cetățenilor, dar și al companiilor. În continuare,  vom prezenta un material extras din Raportul de politică publică, elaborat de Coaliția pentru Sprijinirea Filantropiei Individuale, privind cadrul legislativ privind mecanismele de stimulare a donațiilor și sponsorizărilor.

Italia. Sistemul din Italia are la bază mecanismul de deducere din baza impozabilă pentru o serie de donații sau sponsorizări acordate unor categorii de organizații sau pentru destinații specificate în legislație. Astfel, cetățenii pot deduce maxim 2% din baza impozabilă pentru sponsorizările acordate rganizațiilor care desfășoară proiecte în țările în curs de dezvoltare (Legea 49/1987) sau către organizațiile din domeniul artelor (Legea 13/1985). Cetățenii pot deduce până la limita de 1032 Euro pentru donațiile acordate organizațiilor de voluntariat și a celor religioase, și până la suma de 1500 Euro pentru asociațiile sportive de amatori sau 2065,83 Euro pentru organizațiile neguvernamentale recunoscute prin decret al Primului Ministru că desfășoară proiecte umanitare în țările non OECD.

Pentru sprijinirea domeniului cultural ”proeminent art works„ având aprobarea Ministerului culturii, deducerile din baza impozabilă nu sunt limitate.

Prin Legea 80/2005 se promovează principiul ”cu cât donezi mai mult cu atât plătești taxe mai mici” și acordă posibilitatea indivizilor să deducă donațiile acordate organizațiilor neguvernamentale (voluntariat, fundații și asociații recunoscute având scop cultural, protecția mediului, cercetare sau educație). Donațiile sunt limitate la 10% din total venituri până la maximul a 70.000 Euro. Acest tip de deducere nu poate fi combinat cu alte facilități.

Contribuabilii pot opta pentru a indica în declarațiile de venit modul cum Guvernul ar trebui să utilizeze o parte din impozitul pe venit colectat. Această practică a început în 1985 având la bază acordul dintre Stat și Vatican, ulterior fiind extins și la alte entități care au semnat acest acord. În baza acestui acord, Guvernul transferă 0,8% din impozitul colectat către organizații publice cu scop umanitar și organizații cu activități religioase, educaționale sau de caritate.

Mai mult, în anul 2006, guvernul italian a creat ”regimul cinci la mie” prin care donatorii puteau direcționa 0,5% din impozit către o organizație neguvernamentală.

Olanda. Legislația fiscală încurajează donațiile către fundațiile care sunt recunoscute ca având statut de utilitate publică și în anumite condiții către asociații. Se promovează în mod special donațiile periodice realizate în baza unui contract notarial, încheiate pe o perioadă de cel puțin 5 ani și cu minimum o donație pe an (minimum 100 euro în primul an și minim 500 euro în anul 5).

Ungaria. Mecanismul de direcționare a unui procent din impozitul datorat este singura facilitate fiscală întâlnită. Mecanismul procentual a fost adoptat acum mai bine de 15 ani și a reprezentat pentru România modelul pe baza căruia a fost dezvoltat mecanismul 2% din România. Acest mecanism procentual a fost introdus în anul 2006 și în Slovacia.

Cehia. Indivizii pot deduce din baza impozabilă donațiile efectuate către organizațiile neguvernamentale dacă volumul acestora este mai mare de 2% din baza impozabilă și au o valoare de cel puțin 40 Euro (echivalent). Maxim 10% din baza impozabilă poate fi dedusă pentru donațiile efectuate.

Polonia. Doar organizațiile cu statut de utilitate publica sunt eligibile a primi donații din partea indivizilor și să beneficieze de deduceri fiscale. În aceste cazuri contribuabilii pot deduce donațiile din baza impozabilă în limita a 10%. De asemenea, pot utiliza și mecanismul de deducere a 1% din impozitul datorat statului pentru a susține o organizație de utilitate publică.

Germania. Donatorii persoane fizice pot să deducă într-un an calendaristic până la 20% din veniturile realizate, sau dacă aceste venituri provin dintr-o activitate economică, limita este de 0,4% din venituri. Există o prevedere specială prin care donațiile acordate unor fonduri permanente (fundații care colectează resurse financiare exclusiv pentru a le direcționa către alte proiecte sau organizații) sunt deduse până la limita de 1 mil. euro.

Sursa: Material extras din Raport de politică publică MECANISME DE STIMULARE A COMPORTAMENTULUI FILANTROPIC ÎN ROMÂNIA.

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Exit mobile version