Codul Fiscal consolidat 1 aprilie 2010 cuprinde evenimentele legislative dispuse asupra Codului Fiscal prin:
– art. I pct. 148 si art. III (3) din ORDONANTA DE URGENTA nr. 109/2009 din 07 octombrie 2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Noul Cod Fiscal consolidat 2010, in vigoare incepand cu 1 aprilie 2010, este Codul Fiscal consolidat 30 martie 2010, astfel cum a fost actualizat prin:
– completarea Titlului VII cu Capitolul I^1 “Regimul accizelor armonizate” (alcatuit din art. 206^2 – 206^69)
– abrogarea art. 162 – 175, art. 178 – 206art. 222 – 237, art. 239 – 242, art. 244 si 244^1
– prin exceptie, până la 31 decembrie 2010 sunt admise deplasarile de produse accizabile in regim suspensiv de accize catre alte state membre care nu au adoptat sistemul informatizat, efectuate conform procedurii prevazute la art. 186-191^1 (vezi art. III (4) din OUG 109/2009)
– prin exceptie, deplasarile de produse accizabile care au fost initiate inainte de 1 aprilie 2010 sunt efectuate si încheiate in conformitate cu procedura prevazută la art. 186-191^1 (vezi art. III (5) din OUG 109/2009)

Textul legal actualizat este evidentiat in versiunea consolidata astfel:
– AC18 text legal in vigoare actualizat AC18
– AC18 text legal abrogat AC18

Informatii despre toate versiunile consolidate sunt disponibile pe pagina Acte incluse.

- publicitate -

2 COMENTARII

  1. Art. I pct. 148 si art. III (3) din OUG 109/2009 modifica si completeaza Codul Fiscal incepand cu 1 aprilie 2010, conform prevederilor art. III (2) si (3) din OUG 109/2009, care prevad urmatoarele:
    (2) Prin exceptie de la alin. (1), prevederile art. I pct. 148 referitoare la capitolul I^1 “Regimul accizelor armonizate” se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2010.
    (3) Începand cu data de 1 aprilie 2010 se abroga prevederile art. 162-175 si art. 178-206 din cap. I al titlului VII “Accize si alte taxe speciale” si prevederile art. 222-237, art. 239-242, art. 244 si 244^1 din titlul VIII “Masuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.