CNIPMMR: Propuneri si observatii privind impozitul forfetar (proiectul de OUG in lucru la MFP)

69

Pozitia privind impozitul forfetar a Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR):

Referitor la documentul de lucru privind proiectul Ordonantei de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, initiat de Ministerul Finantelor Publice, aflat in dezbaterea grupului tripartit, CNIPMMR formuleaza urmatoarele propuneri si observatii:

1. CNIPMMR apreciaza transparenta si consultarea partenerilor sociali pentru elaborarea reglementarilor in domeniul fiscal si remarca progresul adus de propunerile de modificare a Codului fiscal, prin care se dispune eliminarea impozitului minim si reglementarea impozitului forfetar, in forma prezentata in proiectul Ordonantei de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

2. CNIPMMR a transmis membrilor sai proiectul Ordonantei de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, si avand in vedere observatiile primite, solicita Ministerului Finantelor Publice precizari cu privire la urmatoarele aspecte:
-argumentarea alegerii domeniilor pentru care se va aplica impozitul forfetar, raportat la numarul de societati comerciale din ramura respectiva, nivelul rentabilitatii, ponderea in PIB, contributia acestora la bugetul de stat, valoarea activelor gestionate;
-comunicarea notei de impact, cu privire la efectele aplicarii masurii impozitului forfetar, cu evidentierea efectelor negative si pozitive cuantificabile asupra IMM-urilor si mediului de afaceri.

3. CNIPMMR solicita ca reglementarea impozitului forfetar sa vizeze cu prioritate sectoarele in care activeaza societatile multinationale si marile intreprinderi, care au un grad mic de rentabilitate, si anume:
-ramura petrolului (industria chimica si petrochimica);
-industria tutunului
-industria alcoolului. De asemenea, si domeniul jocurilor de noroc ar trebui avut in vedere.
O asemenea abordare asigura o fundamentare riguroasa economica si sociala, prevenind discriminarea, favorizarea unor domenii, intreprinderi sau persoane.
CNIPMMR considera ca selectarea domeniilor in care se va aplica impozitul sa se realizeze pe baze economice si sociale riguroase, pe analize economice si studii de impact.

4. Dintre cele 2 propuneri formulate de MFP privind plafonul maxim stabilit pentru aplicabilitatea impozitului forfetar (de 35.000 euro, respectiv de 100.000 euro), membrii CNIPMMR considera mai adecvat plafonul de 35.000 euro, nesustinand plafonul de 100.000 euro.

5. CNIPMMR solicita ca in cazul instituirii impozitului forfetar sa fie explicitate formulele de calcul pentru toate codurile CAEN pentru care se va aplica impozitul, iar cuantumul acestui impozit sa nu depaseasca in nici un caz impozitul pe profit de 16%, astfel incat sa fie mentinuta cota unica. Exemplificam: pentru codul CAEN 5610, potrivit formulei de calcul mentionata la art. 107 din proiectul MFP rezulta ca pentru un restaurant-sat, suprafata utila 240 mp impozitul forfetar datorat este de 24% din totalul veniturilor brute, iar pentru un restaurant-municipiu-categoria A, suprafata utila 240 mp impozitul forfetar datorat este de 28% din totalul veniturilor brute, fiind o diferenta enorma fata de impozitul pe profit de 16% care se calculeaza la profitul net si nu la venitul brut. In aceste conditii, cota impozitului forfetar de 24%, respectiv 28% din veniturile brute, reprezinta o fiscalitate excesiva, care va avea ca efecte desfiintarea unui numar foarte mare de societati comerciale din codurile CAEN prevazute in domeniul de aplicabilitate al impozitului forfetar, cu efecte drastice asupra bugetului de stat.

sursa: Biroul de presa CNIPMMR – 01/04/2010 [immromania.ro]

referinte: Comunicat CNIPMMR – 01/04/2010 [hotnews.ro]

- Publicitate -