Hotnews: OUG privind impozitul forfetar si celelalte zvonuri fiscale (proiect de lucru)

70

Hotnews.ro a obtinut proiectul in lucru al ORDONANTEI DE URGENTA pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003.
Proiectul in lucru de OUG prevede 27 de modificari care se refera la zvonurile fiscale aparute recent prin presa. Data de intrare in vigoare nu este precizata. Principalele modificari sunt:

– completarea definitiei notiunii de dividend [art. 7];

– definirea notiunii de transparenta fiscala

– completarea prevederilor prin care autoritatea fiscala poate reconsidera un tratament fiscal/operatiune economice [art. 11];

abrogarea impozitului minim [art. 18 (2) – (4)];

– eliminarea nedeductibilitatii cheltuielilor cu primele de asigurare platite de angajator, in numele angajatului, care nu sunt incluse in veniturile salariale ale angajatului, conform titlului III [art. 21 (4) k)];

– completarea prevederilor privind contribuabilii care depun situaţiile financiare anuale până la data de 25 februarie [art. 34 (11)];

– modificarea integrala la Titlul II ˝Impozitul pe profit˝, a Capitolului VI „Impozitul pe dividende„;

– eliminarea de la venituri neimpozabile a cupoanelor ce reprezinta bonuri de valoare care se acorda cu titlu gratuit persoanelor fizice conform dispozitiilor legale in vigoare [in scopul clarificarile prevederilor, a se vedea comunicat MFP];

– acordarea de facilitati fiscale persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat;

– modificarea prevederilor privind veniturile nerezidentilor din activitati dependente si privind creditul fiscal externe [art. 88 si art. 91]

introducerea impozitului forfetar, prin modificarea integrala a TITLUL IV Impozitul pe veniturile microintreprinderilor (care nu mai producea efecte legale incepand cu 1 ianuarie 2010, a se vedea informare MFP).
Sunt obligate la plata impozitului forfetar persoanele juridice romane care îndeplinesc cumulativ următoarele doua conditii:
– au venituri totale anuale realizate care nu depasesc 35.000 (sau 100.000) euro, si
– au inscrisa in actele de constituire ca activitate principala, potrivit legii, una din urmatoarele activitati CAEN:
4520 Întretinerea si repararea autovehiculelor( spalatorii auto, vulcanizari)
4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
4932 Transporturi cu taxiuri
4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a
5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
5590 Alte servicii de cazare
5610 Restaurante
5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5629 Alte activitati de alimentatie n.c.a.
5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
8130 Activitati de intretinere peisagistica
9001 Activitati de interpretare artistica(spectacole)
9002 Activitati suport pentru interpretare artistica(spectacole)
9003 Activitati de creatie artistica
9004 Activitati de gestionare a salilor de spectacole
9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina
9523 Repararea incaltamintei si a articolelor din piele
9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice
9525 Repararea ceasurilor si a bijuteriilor
9529 Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.
9601 Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana
9602 Coafura si alte activitati de infrumusetare
9603 Activitati de pompe funebre si similare
9604 Activitati de intretinere corporala
9609 Alte activitati de servicii n.c.a

– completarea unor prevederi in domeniul TVA referitoare la ART. 133 Locul prestarii de servicii, ART. 151^2 Raspunderea individuala si in solidar pentru plata taxei si ART. 156^1 Perioada fiscala;

eliminarea scutirii de impozit pe teren pentru terenul aferent unei cladiri, pentru suprafata de teren care este acoperita de o cladire [art. 257, lit. a)]

– majorarea impozitului local pe nave de sport si de agrement de la maxim 964 lei la între 800 şi 5.000 lei [art. 263, alin. (7), pct. 4].

Document anexat [sursa: hotnews.ro]:
OUG-modificare-completare-codul-fiscal-proiect-hotnews-09-04-2010.pdf

- Publicitate -

1 COMENTARIU