ANAF: Ghid despre cum completam declaratia de venit – persoane fizice – Formular 200

701

Prin comunicat de presa, Agentia Nationala de Administrare Fiscala anunta contribuabilii – persoane fizice ca 17 mai 2010 este ultima zi in care poate fi depus Formularul 200 privind veniturile realizate in anul 2009, obligatie legala potrivit art. 83 din Codul Fiscal. Termenul limita de depunere a declaratiilor de venit a fost prelungit pana la data de 17 mai 2010, intrucat termenul legal de 15 mai 2010 este intr-o zi nelucratoare.

Formularul 200 se completeaza de catre contribuabilii persoane fizice care obtin venituri din: activitati independente (activitati comerciale, profesiuni libere, drepturi de proprietate intelectuala), din cedarea folosintei bunurilor (inchirieri, arenda), din activitati agricole (de felul cultivarii florilor, a legumelor in sere, a pepinierelor etc.), din operatiuni de valuta la termen si din transferul titlurilor de valoare (actiuni).
Formularul 200 poate fi descarcat online, cu explicatii, sau poate fi obtinut gratuit de la sediul administratiilor financiare.

Declaratiile de venit pot fi depuse de catre contribuabili :
– direct la sediul administratiei financiare (registratura organului fiscal) de care apartin
– la oficiul postal, prin scrisoare recomandata;
– on-line, pe site-ul www.anaf.ro. Pentru depunerea on-line a Declaratiei privind veniturile realizate, persoanele fizice trebuie sa detina certificat digital calificat, eliberat de furnizorii de servicii de certificare, acreditati in conditiile Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica si sa se inregistreze ca utilizator ai serviciului “ Depunere declaratii on-line”.

Pentru completarea corecta a formularului, persoanele fizice pot solicita asistenta la sediile administratiilor financiare sau pot consulta ghidul electronic „Cum
completam declaratia de venit”, elaborat de ANAF.

IMPORTANT: Nu uitati sa profitati de facilitatea fiscala de a directiona 2% din impozitul deja platit catre stat pentru sustinerea unei organizatii nonprofit apreciata si aleasa de dvs. Pentru detalii si asistenta a se citi articolul Directionati 2% din impozitul pe venit!

Documente anexate:
1. Formular-200-declaratie-venit-realizat-D200-V1-2009.pdf sau Formular-D200-V1.pdf (minim Adobe Reader 8.1.2: include instructiuni si formule de calcul automate, si poate fi completat electronic, printat, semnat si depus/trimis prin posta la adm.fiscala sau depus online cu semnatura electronica prin certificat digital calificat)
2. Ghid-ANAF-cum-completam-declaratia-200-2010.pdf
3. Formular-200-exemplu-completare-chirii-sistem-real.pdf
4. Formular-200-exemplu-completare-chirii-cota-forfetara.pdf

- Publicitate -