Deducerea TVA pe baza bonurilor fiscale – ATENȚIE la cursul de schimb

1037

Din 14 martie 2013, pentru achizițiile de bunuri și servicii pe bază de bonuri fiscale, deducerea TVA poate fi justificată cu bonurile fiscale care  îndeplinesc următoarele condiții cumulative:
1. sunt considerate facturi simplificate și conțin informațiile minime specifice
2. furnizorul / prestatorul a menționat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de înregistrare în scopuri de TVA al cumpărătorului / beneficiarului.

Nu mai sunt deductibile cheltuielile pentru carburanţii auto pe baza bonurilor fiscale, dacă nu respectă condițiile de mai sus, chiar dacă acestea sunt ştampilate şi au înscrise denumirea cumpărătorului şi numărul de înmatriculare a autovehiculului.

Noul regim al bonurilor fiscale a fost introdus prin H.G. nr. 84/2013 din 06 martie 2013 pentru modificarea și completarea normelor de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în M.O. nr. 136 din 14 martie 2013. Astfel, au fost modificate prevederile pct. 46.(3) din normele aprobate prin HG 44/2004.

Bonurile fiscale se emit în conformitate cu prevederile OUG 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Facturile simplificate se emit în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (11), (12) și (20) din Codul fiscal.

Factura simplificată este documentul care se poate emite în oricare dintre următoarele situații:
1. din oficiu, fără nicio aprobare/procedură prelabilă:
a) atunci când valoarea facturată, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro.
b) în cazul documentelor sau mesajelor care modifică o factură inițială, care sunt tratate drept factură,
2. numai dacă emitentul a primit aprobarea prin ordin MFP, conform unei proceduri stabilite prin norme:
c) valoarea facturii, inclusiv TVA, este mai mare de 100 euro, dar mai mică de 400 euro,
d) în cazul în care practica administrativă ori comercială din sectorul de activitate implicat sau condițiile tehnice de emitere a facturilor face/fac ca respectarea tuturor obligaţiilor menţionate la alin. (19) sau la alin. (22) să fie extrem de dificilă.

ATENȚIE LA CURS:
Limita de 100 euro se transformă în lei la ultimul curs de schimb comunicat de BNR/BCE din data la care intervine exigibilitatea taxei (de regulă, data livrării/prestării).
Prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Naţională a României se înţelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară şi care este valabil pentru operaţiunile care se vor desfăşura în ziua următoare.
Dacă valoarea bonului în euro este mai mare cu un cent decât limita de 100 euro, întreaga cheltuială și TVA aferentă de pe bon sunt nedeductibile.

Facturile emise în sistem simplificat în condițiile prevăzute la art. 155 alin. (11) și (12) din Codul fiscal trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:
a) data emiterii;
b) identificarea persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;
c) identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate;
d) suma taxei colectate sau informațiile necesare pentru calcularea acesteia;
e) în cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factură, o referire specifică și clară la factura inițială și la detaliile specifice care se modifică.

Pct. 46.(3) din normele aprobate prin HG 44/2004 precizează:
(3) Pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pe bază de bonuri fiscale emise în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, deducerea taxei poate fi justificată cu bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (11), (12) şi (20) din Codul fiscal dacă furnizorul/prestatorul a menţionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului. Prevederile acestui alineat se completează cu cele ale pct. 45.

Alte informatii utile: Precizari MFP privind bonurile fiscale

- Publicitate -