Sari la conținut

Hub fiscal intraguvernamental – PATRIMVEN

ANAF realizeză o bază de date comună cu administrațiile locale, prin schimbul de informaţii în format electronic, în scopul:
a) creşterii nivelului de colectare taxelor şi impozitelor la bugetul general consolidat al statului;
b) prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale;
c) facilitării accesului persoanelor fizice şi juridice la informaţii deţinute de instituţiile publice semnatare.

În decembrie 2012, prin ordinul comun al ministrului Finanțelor Publice și al Afacerilor Interne nr. 279/2012, nr. 1.736/2012 a fost aprobat modelul-cadru al protocolului de cooperare în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi autorităţile administraţiei publice locale.

Acest proiect este în curs, durata de implementare fiind strâns legată de semnarea protocoalelor de către unitățile administrativ-teritoriale și de transmiterea datelor către administrația fiscală.

ANAF va avea acces la informații privind patrimoniul persoanelor fizice şi juridice (bunuri imobile şi bunuri mobile), precum şi la informații privind creanţele datorate de contribuabili bugetului general al unității administrative teritoriale.

Administrațiile locale vor avea acces la informaţii referitoare la deţinerea de conturi bancare, la obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate care au domiciliul fiscal pe raza respectivelor unităţi administrativ-teritoriale.
De asemenea, ANAF va oferi acces la informații privind veniturile din salarii, precum şi cele din venituri din alte surse obţinute de contribuabili persoane fizice care au domiciliul fiscal pe raza teritorială a unităţii administrativ-teritoriale, denumirea și codul unic de identificare a angajatorului.

Potrivit informațiilor publicate de ANAF, sistemul PATRIMVEN va avea următoarele module:
ASISTENȚĂ SOCIALĂ – verificarea informatiilor privind identitatea, veniturile și patrimoniul persoanelor in vederea acordării de ajutoare sociale, burse etc.
-accesarea informațiilor se va putea face doar ca urmare a depunerii, de către cetățean, a unei cereri sau dosar, pentru soluționarea căruia își va da acordul de consultare a datelor cu caracter personal
ADMINISTRARE FISCALĂ – verificarea informatiilor privind identitatea, veniturile și patrimoniul persoanelor in vederea desfășurării activității de control, executare silită, etc.
– vor fi disponibile informații despre contribuabil privind conturile bancare, contribuțiile sociale, venituri, creanțe fiscale, vehicule, clădiri și terenuri.

Arhitectura sistemul denumit PATRIMVEN (click pentru zoom):

Alte informații sunt disponibile pe anaf.ro/aplicatii

Un comentariu la „Hub fiscal intraguvernamental – PATRIMVEN”

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Exit mobile version