Persoanele fizice prevăzute la art. 296^21 alin. 1) lit. a) – e) din Codul Fiscal, și anume:
a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;
b) membrii întreprinderii familiale;
c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;
d) persoanele care realizează venituri din profesii libere;
e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă;
în cazul în care beneficiază de concedii şi indemnizaţii pentru creşterea copilului, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile fiscale.

În perioada în care contribuabilii mai sus menţionaţi beneficiază de concedii şi indemnizaţii pentru creşterea copilului nu pot desfăşura alte activităţi supuse impozitului pe venit, iar în cazul în care desfăşoară alte activităţi, li se suspendă respectiva indemnizaţie. Pentru aceste indemnizaţii nu se datorează impozit pe venit şi nici contribuţii sociale obligatorii.

În acest context, contribuabilii care obţin astfel de indemnizaţii au obligaţia să depună la organul fiscal competent formularul 601 “Cerere de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale”, deoarece încetează calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii, însoţit de documente emise de instituţiile plătitoare.

În cazul în care contribuabilii nu mai beneficiază de indemnizaţie, au obligaţia depunerii în termen de 15 zile a formularului 600 “Declaraţie privind vernitul asigurat la sistemul public de pensii”, în vederea reasigurării la sistemul public de pensii.

Formulare:
600 “Declaraţie privind vernitul asigurat la sistemul public de pensii”
601 “Cerere de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale”

- publicitate -

sursa: DGFP Valcea