HOTARAREA nr. 296/2010 din 31 martie 2010 pentru modificarea pct. 70^1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004
2010-04-15 – Aplicabila incepand cu anul fiscal 2010
2010-04-15 – Versiune Monitorul Oficial: HG-296-2010-dobanda-deductibila-Vmoficial.pdf
2010-04-15 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 239 din 15 aprilie 2010

HG nr. 296/2010 din 31 martie 2010 pentru modificarea pct. 70^1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 23 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic. – Punctul 70^1 din titlul II „Impozitul pe profit” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 in 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„70^1. Pentru determinarea profitului impozabil incepand cu anul fiscal 2010, nivelul ratei dobanzii pentru imprumuturile in valuta este de 6%.”

- publicitate -

PRIM-MINISTRU EMIL BOC
Contrasemneaza: Ministrul finantelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Bucuresti, 31 martie 2010.
Nr. 296.

1 COMENTARIU