CAPITOLUL V

TRANSPUNEREA23 SOLDURILOR CONTURILOR DIN BALANŢA DE VERIFICARE LA 31.12.2009 ÎN NOUL PLAN DE CONTURI GENERAL

CONTURIPOTRIVIT REGLEMENTĂRILOR CONTABILE CONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE CONTURI VECHI(conform Planului de conturi general cuprins în Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1752/2005, cu modificările şi completările ulterioare)
Simbol cont Denumire cont Simbol cont Denumire cont
CLASA 1 – CONTURI DE CAPITALURI
GRUPA 10 – CAPITAL ŞI REZERVE
101 Capital 101 Capital
1011 Capital subscris nevărsat 1011 Capital subscris nevărsat
1012 Capital subscris vărsat 1012 Capital subscris vărsat
1015 Patrimoniul regiei 1015 Patrimoniul regiei
1016 Patrimoniul public 1016 Patrimoniul public
104 Prime de capital 104 Prime de capital
1041 Prime de emisiune 1041 Prime de emisiune
1042 Prime de fuziune/divizare 1042 Prime de fuziune/divizare
1043 Prime de aport 1043 Prime de aport
1044 Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni 1044 Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni
105 Rezerve din reevaluare 105 Rezerve din reevaluare
106 Rezerve 106 Rezerve
1061 Rezerve legale 1061 Rezerve legale
1063 Rezerve statutare sau contractuale 1063 Rezerve statutare sau contractuale
1064 Rezerve de valoare justă 1064 Rezerve de valoare justă
1065 Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare 1065 Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare
1067 Rezerve din diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o entitate străină Cont nou
1068 Alte rezerve 1068 Alte rezerve
107 Rezerve din conversie 107 Rezerve din conversie
108 Interese care nu controlează 108 Interese minoritare
1081 Interese care nu controlează – rezultatul exerciţiului financiar 1081 Interese minoritare – rezultatul exerciţiului financiar
1082 Interese care nu controlează – alte capitaluri proprii 1082 Interese minoritare – alte capitaluri proprii
109 Acţiuni proprii 109 Acţiuni proprii
1091 Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt 1091 Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt
1092 Acţiuni proprii deţinute pe termen lung 1092 Acţiuni proprii deţinute pe termen lung
GRUPA 11 – REZULTATUL REPORTAT
117 Rezultatul reportat 117 Rezultatul reportat
1171 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită 1171 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită
1172 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puţin IAS 2924 1172 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puţin IAS 29
1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile 1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile
1176 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene 1176 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene
GRUPA 12 – REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR
121 Profit sau pierdere 121 Profit sau pierdere
129 Repartizarea profitului 129 Repartizarea profitului
GRUPA 14 – CÂŞTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII
141 Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii 141 Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
149 Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii 149 Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
GRUPA 15 – PROVIZIOANE
151 Provizioane 151 Provizioane
1511 Provizioane pentru litigii 1511 Provizioane pentru litigii
1512 Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor 1512 Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor
1513 Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea 1513 Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea
1514 Provizioane pentru restructurare 1514 Provizioane pentru restructurare
1515 Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare 1515 Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare
1516 Provizioane pentru impozite 1516 Provizioane pentru impozite
1518 Alte provizioane 1518 Alte provizioane
GRUPA 16 – ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE
161 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 161 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni
1614 Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat 1614 Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat
1615 Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci 1615 Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci
1617 Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat 1617 Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat
1618 Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 1618 Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni
162 Credite bancare pe termen lung 162 Credite bancare pe termen lung
1621 Credite bancare pe termen lung 1621 Credite bancare pe termen lung
1622 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă 1622 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă
1623 Credite externe guvernamentale 1623 Credite externe guvernamentale
1624 Credite bancare externe garantate de stat 1624 Credite bancare externe garantate de stat
1625 Credite bancare externe garantate de bănci 1625 Credite bancare externe garantate de bănci
1626 Credite de la trezoreria statului 1626 Credite de la trezoreria statului
1627 Credite bancare interne garantate de stat 1627 Credite bancare interne garantate de stat
166 Datorii care privesc imobilizările financiare 166 Datorii care privesc imobilizările financiare
1661 Datorii faţă de entităţile afiliate 1661 Datorii faţă de entităţile afiliate
1663 Datorii faţă de entităţile de care compania este legată prin interese de participare 1663 Datorii faţă de entităţile de care compania este legată prin interese de participare
167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate 167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate
168 Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate 168 Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate
1681 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni 1681 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni
1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung 1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung
1685 Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate 1685 Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate
1686 Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile de care compania este legată prin interese de participare 1686 Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile de care compania este legată prin interese de participare
1687 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate 1687 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate
169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor 169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor
CLASA 2 – CONTURI DE IMOBILIZĂRI
GRUPA 20 – IMOBILIZĂRI NECORPORALE
201 Cheltuieli de constituire 201 Cheltuieli de constituire
203 Cheltuieli de dezvoltare 203 Cheltuieli de dezvoltare
20525 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare 205 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare
207 Fond comercial 207 Fond comercial
2071 Fond comercial pozitiv 2071 Fond comercial pozitiv
2075 Fond comercial negativ 2075 Fond comercial negativ
208 Alte imobilizări necorporale 208 Alte imobilizări necorporale
GRUPA 21 – IMOBILIZĂRI CORPORALE
211 Terenuri şi amenajări de terenuri 211 Terenuri şi amenajări de terenuri
2111 Terenuri 2111 Terenuri
2112 Amenajări de terenuri 2112 Amenajări de terenuri
212 Construcţii 212 Construcţii
213 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii 213 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii
2131 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) 2131 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)
2132 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare 2132 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare
2133 Mijloace de transport 2133 Mijloace de transport
2134 Animale şi plantaţii 2134 Animale şi plantaţii
214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale 214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale
GRUPA 22 – IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE
223 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii în curs de aprovizionare Cont nou
224 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare Cont nou
GRUPA 23 – IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI
231 Imobilizări corporale în curs de execuţie 231 Imobilizări corporale în curs de execuţie
232 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 232 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale
233 Imobilizări necorporale în curs de execuţie 233 Imobilizări necorporale în curs de execuţie
234 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 234 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale
GRUPA 26 – IMOBILIZĂRI FINANCIARE
261 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate 261 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate
263 Interese de participare 263 Interese de participare
264 Titluri puse în echivalenţă 264 Titluri puse în echivalenţă
265 Alte titluri imobilizate
265 Alte titluri imobilizate
267 Creanţe imobilizate 267 Creanţe imobilizate
2671 Sume datorate de entităţile afiliate 2671 Sume datorate de entităţile afiliate
2672 Dobânda aferentă sumelor datorate de entităţile afiliate 2672 Dobânda aferentă sumelor datorate de entităţile afiliate
2673 Creanţe legate de interesele de participare 2673 Creanţe legate de interesele de participare
2674 Dobânda aferentă creanţelor legate de interesele de participare 2674 Dobânda aferentă creanţelor legate de interesele de participare
2675 Împrumuturi acordate pe termen lung 2675 Împrumuturi acordate pe termen lung
2676 Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung 2676 Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung
2678 Alte creanţe imobilizate 2678 Alte creanţe imobilizate
2679 Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate 2679 Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate
269 Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare 269 Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare
2691 Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţile afiliate 2691 Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţile afiliate
2692 Vărsăminte de efectuat privind interesele de participare 2692 Vărsăminte de efectuat privind interesele de participare
2693 Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare 2693 Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare
GRUPA 28 – AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE
280 Amortizări privind imobilizările necorporale 280 Amortizări privind imobilizările necorporale
2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire 2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire
2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare 2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare
2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare 2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare
2807 Amortizarea fondului comercial 2807 Amortizarea fondului comercial
2808 Amortizarea altor imobilizări necorporale 2808 Amortizarea altor imobilizări necorporale
281 Amortizări privind imobilizările corporale 281 Amortizări privind imobilizările corporale
2811 Amortizarea amenajărilor de terenuri 2811 Amortizarea amenajărilor de terenuri
2812 Amortizarea construcţiilor 2812 Amortizarea construcţiilor
2813 Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor 2813 Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor
2814 Amortizarea altor imobilizări corporale 2814 Amortizarea altor imobilizări corporale
GRUPA 29 – AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR
290 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale 290 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale
2903 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare 2903 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare
2905 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare 2905 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare
2907 Ajustări pentru deprecierea fondului comercial 2907 Ajustări pentru deprecierea fondului comercial
2908 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale 2908 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale
291 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale 291 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale
2911 Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri 2911 Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri
2912 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor 2912 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor
2913 Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor 2913 Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor
2914 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale 2914 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale
293 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie 293 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie
2931 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie 2931 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie
2933 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie 2933 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie
296 Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 296 Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
2961 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate 2961 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate
2962 Ajustări pentru pierderea de valoare a intereselor de participare 2962 Ajustări pentru pierderea de valoare a intereselor de participare
2963 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate 2963 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate
2964 Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entităţile afiliate 2964 Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entităţile afiliate
2965 Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor legate de interesele de participare 2965 Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor legate de interesele de participare
2966 Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung 2966 Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung
2968 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe imobilizate 2968 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe imobilizate
CLASA 3 – CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE
GRUPA 30 – STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE
301 Materii prime 301 Materii prime
302 Materiale consumabile 302 Materiale consumabile
3021 Materiale auxiliare 3021 Materiale auxiliare
3022 Combustibili 3022 Combustibili
3023 Materiale pentru ambalat 3023 Materiale pentru ambalat
3024 Piese de schimb 3024 Piese de schimb
3025 Seminţe şi materiale de plantat 3025 Seminţe şi materiale de plantat
3026 Furaje 3026 Furaje
3028 Alte materiale consumabile 3028 Alte materiale consumabile
303 Materiale de natura obiectelor de inventar 303 Materiale de natura obiectelor de inventar
308 Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale 308 Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale
GRUPA 32 – STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE
321 Materii prime în curs de aprovizionare Cont nou
322 Materiale consumabile în curs de aprovizionare Cont nou
323 Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare Cont nou
326 Animale în curs de aprovizionare Cont nou
327 Mărfuri în curs de aprovizionare Cont nou
328 Ambalaje în curs de aprovizionare Cont nou
GRUPA 33 – PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE
331 Produse în curs de execuţie 331 Produse în curs de execuţie
332 Servicii în curs de execuţie 332 Lucrări şi servicii în curs de execuţie
GRUPA 34 – PRODUSE
341 Semifabricate 341 Semifabricate
345 Produse finite 345 Produse finite
346 Produse reziduale 346 Produse reziduale
348 Diferenţe de preţ la produse 348 Diferenţe de preţ la produse
GRUPA 35 – STOCURI AFLATE LA TERŢI
351 Materii şi materiale aflate la terţi 351 Materii şi materiale aflate la terţi
354 Produse aflate la terţi 354 Produse aflate la terţi
356 Animale aflate la terţi 356 Animale aflate la terţi
357 Mărfuri aflate la terţi 357 Mărfuri aflate la terţi
358 Ambalaje aflate la terţi 358 Ambalaje aflate la terţi
GRUPA 36 – ANIMALE
361 Animale şi păsări 361 Animale şi păsări
368 Diferenţe de preţ la animale şi păsări 368 Diferenţe de preţ la animale şi păsări
GRUPA 37 – MĂRFURI
371 Mărfuri 371 Mărfuri
378 Diferenţe de preţ la mărfuri 378 Diferenţe de preţ la mărfuri
GRUPA 38 – AMBALAJE
381 Ambalaje 381 Ambalaje
388 Diferenţe de preţ la ambalaje 388 Diferenţe de preţ la ambalaje
GRUPA 39 – AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE
391 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime 391 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime
392 Ajustări pentru deprecierea materialelor 392 Ajustări pentru deprecierea materialelor
3921 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile 3921 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile
3922 Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar 3922 Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar
393 Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie 393 Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie
394 Ajustări pentru deprecierea produselor 394 Ajustări pentru deprecierea produselor
3941 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor 3941 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor
3945 Ajustări pentru deprecierea produselor finite 3945 Ajustări pentru deprecierea produselor finite
3946 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale 3946 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale
395 Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi 395 Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi
3951 Ajustări pentru deprecierea materiilor şi materialelor aflate la terţi 3951 Ajustări pentru deprecierea materiilor şi materialelor aflate la terţi
3952 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terţi 3952 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terţi
3953 Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terţi 3953 Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terţi
3954 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terţi 3954 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terţi
3956 Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la terţi 3956 Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la terţi
3957 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi 3957 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi
3958 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi 3958 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi
396 Ajustări pentru deprecierea animalelor 396 Ajustări pentru deprecierea animalelor
397 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor 397 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor
398 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor 398 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor
CLASA 4 – CONTURI DE TERŢI
GRUPA 40 – FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE
401 Furnizori 401 Furnizori
403 Efecte de plătit 403 Efecte de plătit
404 Furnizori de imobilizări 404 Furnizori de imobilizări
405 Efecte de plătit pentru imobilizări 405 Efecte de plătit pentru imobilizări
408 Furnizori – facturi nesosite 408 Furnizori – facturi nesosite
409 Furnizori – debitori 409 Furnizori – debitori
4091 Furnizori – debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor 4091 Furnizori – debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor
4092 Furnizori – debitori pentru prestări de servicii 4092 Furnizori – debitori pentru prestări de servicii şi executări de lucrări
GRUPA 41 – CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE
411 Clienţi 411 Clienţi
4111 Clienţi 4111 Clienţi
4118 Clienţi incerţi sau în litigiu 4118 Clienţi incerţi sau în litigiu
413 Efecte de primit de la clienţi 413 Efecte de primit de la clienţi
418 Clienţi – facturi de întocmit 418 Clienţi – facturi de întocmit
419 Clienţi – creditori 419 Clienţi – creditori
GRUPA 42 – PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE
421 Personal – salarii datorate 421 Personal – salarii datorate
423 Personal – ajutoare materiale datorate 423 Personal – ajutoare materiale datorate
424 Prime reprezentând participarea personalului la profit 424 Prime reprezentând participarea personalului la profit
425 Avansuri acordate personalului 425 Avansuri acordate personalului
426 Drepturi de personal neridicate 426 Drepturi de personal neridicate
427 Reţineri din salarii datorate terţilor 427 Reţineri din salarii datorate terţilor
428 Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul 428 Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul
4281 Alte datorii în legătură cu personalul 4281 Alte datorii în legătură cu personalul
4282 Alte creanţe în legătură cu personalul 4282 Alte creanţe în legătură cu personalul
GRUPA 43 – ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE
431 Asigurări sociale 431 Asigurări sociale
4311 Contribuţia unităţii la asigurările sociale 4311 Contribuţia unităţii la asigurările sociale
4312 Contribuţia personalului la asigurările sociale 4312 Contribuţia personalului la asigurările sociale
4313 Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate 4313 Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate
4314 Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate 4314 Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate
437 Ajutor de şomaj 437 Ajutor de şomaj
4371 Contribuţia unităţii la fondul de şomaj 4371 Contribuţia unităţii la fondul de şomaj
4372 Contribuţia personalului la fondul de şomaj 4372 Contribuţia personalului la fondul de şomaj
438 Alte datorii şi creanţe sociale 438 Alte datorii şi creanţe sociale
4381 Alte datorii sociale 4381 Alte datorii sociale
4382 Alte creanţe sociale 4382 Alte creanţe sociale
GRUPA 44 – BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE
441 Impozitul pe profit/venit 441 Impozitul pe profit/venit
4411 Impozitul pe profit 4411 Impozitul pe profit curent
4418 Impozitul pe venit 4418 Impozitul pe venit
442 Taxa pe valoarea adăugată 442 Taxa pe valoarea adăugată
4423 TVA de plată 4423 TVA de plată
4424 TVA de recuperat 4424 TVA de recuperat
4426 TVA deductibilă 4426 TVA deductibilă
4427 TVA colectată 4427 TVA colectată
4428 TVA neexigibilă 4428 TVA neexigibilă
444 Impozitul pe venituri de natura salariilor 444 Impozitul pe venituri de natura salariilor
445 Subvenţii 445 Subvenţii
4451 Subvenţii guvernamentale 4451 Subvenţii guvernamentale
4452 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii 4452 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii
4458 Alte sume primite cu caracter de subvenţii 4458 Alte sume primite cu caracter de subvenţii
446 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 446 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
447 Fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate 447 Fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate
448 Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului 448 Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului
4481 Alte datorii faţă de bugetul statului 4481 Alte datorii faţă de bugetul statului
4482 Alte creanţe privind bugetul statului 4482 Alte creanţe privind bugetul statului
GRUPA 45 – GRUP ŞI ACŢIONARI/ASOCIAŢI
451 Decontări între entităţile afiliate 451 Decontări între entităţile afiliate
4511 Decontări între entităţile afiliate 4511 Decontări între entităţile afiliate
4518 Dobânzi aferente decontărilor între entităţile afiliate 4518 Dobânzi aferente decontărilor între entităţile afiliate
453 Decontări privind interesele de participare 453 Decontări privind interesele de participare
4531 Decontări privind interesele de participare 4531 Decontări privind interesele de participare
4538 Dobânzi aferente decontărilor privind interesele de participare 4538 Dobânzi aferente decontărilor privind interesele de participare
455 Sume datorate acţionarilor/asociaţilor 455 Sume datorate acţionarilor/asociaţilor
4551 Acţionari/asociaţi – conturi curente 4551 Acţionari/asociaţi – conturi curente
4558 Acţionari/asociaţi – dobânzi la conturi curente 4558 Acţionari/asociaţi – dobânzi la conturi curente
456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul 456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul
457 Dividende de plată 457 Dividende de plată
458 Decontări din operaţii în participaţie 458 Decontări din operaţii în participaţie
4581 Decontări din operaţii în participaţie – pasiv 4581 Decontări din operaţii în participaţie – pasiv
4582 Decontări din operaţii în participaţie – activ 4582 Decontări din operaţii în participaţie – activ
GRUPA 46 – DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI
461 Debitori diverşi 461 Debitori diverşi
462 Creditori diverşi 462 Creditori diverşi
GRUPA 47 – CONTURI DE SUBVENŢII, REGULARIZARE ŞI ASIMILATE
471 Cheltuieli înregistrate în avans 471 Cheltuieli înregistrate în avans
472 Venituri înregistrate în avans 472 Venituri înregistrate în avans
473 Decontări din operaţii în curs de clarificare 473 Decontări din operaţii în curs de clarificare
475 Subvenţii pentru investiţii Cont nou
4751 Subvenţii guvernamentale pentru investiţii 131 Subvenţii guvernamentale pentru investiţii
4752 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii 132 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii
4753 Donaţii pentru investiţii 133 Donaţii pentru investiţii
4754 Plusuri de inventar de natura imobilizărilor 134 Plusuri de inventar de natura imobilizărilor
4758 Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii 138 Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii
GRUPA 48 – DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII
481 Decontări între unitate şi subunităţi 481 Decontări între unitate şi subunităţi
482 Decontări între subunităţi 482 Decontări între subunităţi
GRUPA 49 – AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR
491 Ajustări pentru deprecierea creanţelor – clienţi 491 Ajustări pentru deprecierea creanţelor – clienţi
495 Ajustări pentru deprecierea creanţelor – decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii 495 Ajustări pentru deprecierea creanţelor – decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii
496 Ajustări pentru deprecierea creanţelor – debitori diverşi 496 Ajustări pentru deprecierea creanţelor – debitori diverşi
CLASA 5 – CONTURI DE TREZORERIE
GRUPA 50 – INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
501 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate 501 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate
505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate 505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate
506 Obligaţiuni 506 Obligaţiuni
508 Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate 508 Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate
5081 Alte titluri de plasament 5081 Alte titluri de plasament
5088 Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament 5088 Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament
509 Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt 509 Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt
5091 Vărsăminte de efectuat pentru acţiunile deţinute la entităţile afiliate 5091 Vărsăminte de efectuat pentru acţiunile deţinute la entităţile afiliate
5092 Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt 5092 Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt
GRUPA 51 – CONTURI LA BĂNCI
511 Valori de încasat 511 Valori de încasat
5112 Cecuri de încasat 5112 Cecuri de încasat
5113 Efecte de încasat 5113 Efecte de încasat
5114 Efecte remise spre scontare 5114 Efecte remise spre scontare
512 Conturi curente la bănci 512 Conturi curente la bănci
5121 Conturi la bănci în lei 5121 Conturi la bănci în lei
5124 Conturi la bănci în valută 5124 Conturi la bănci în valută
5125 Sume în curs de decontare 5125 Sume în curs de decontare
518 Dobânzi 518 Dobânzi
5186 Dobânzi de plătit 5186 Dobânzi de plătit
5187 Dobânzi de încasat 5187 Dobânzi de încasat
519 Credite bancare pe termen scurt 519 Credite bancare pe termen scurt
5191 Credite bancare pe termen scurt 5191 Credite bancare pe termen scurt
5192 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă 5192 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă
5193 Credite externe guvernamentale 5193 Credite externe guvernamentale
5194 Credite externe garantate de stat 5194 Credite externe garantate de stat
5195 Credite externe garantate de bănci 5195 Credite externe garantate de bănci
5196 Credite de la trezoreria statului 5196 Credite de la trezoreria statului
5197 Credite interne garantate de stat 5197 Credite interne garantate de stat
5198 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt 5198 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt
GRUPA 53 – CASA
531 Casa 531 Casa
5311 Casa în lei 5311 Casa în lei
5314 Casa în valută 5314 Casa în valută
532 Alte valori 532 Alte valori
5321 Timbre fiscale şi poştale 5321 Timbre fiscale şi poştale
5322 Bilete de tratament şi odihnă 5322 Bilete de tratament şi odihnă
5323 Tichete şi bilete de călătorie 5323 Tichete şi bilete de călătorie
5328 Alte valori 5328 Alte valori
GRUPA 54 – ACREDITIVE
541 Acreditive 541 Acreditive
5411 Acreditive în lei 5411 Acreditive în lei
5412 Acreditive în valută 5412 Acreditive în valută
542 Avansuri de trezorerie 542 Avansuri de trezorerie
GRUPA 58 – VIRAMENTE INTERNE
581 Viramente interne 581 Viramente interne
GRUPA 59 – AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE
591 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate 591 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate
595 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate 595 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate
596 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor 596 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor
598 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate 598 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate
CLASA 6 – CONTURI DE CHELTUIELI
GRUPA 60 – CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
601 Cheltuieli cu materiile prime 601 Cheltuieli cu materiile prime
602 Cheltuieli cu materialele consumabile 602 Cheltuieli cu materialele consumabile
6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare 6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare
6022 Cheltuieli privind combustibilii 6022 Cheltuieli privind combustibilul
6023 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat 6023 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
6024 Cheltuieli privind piesele de schimb 6024 Cheltuieli privind piesele de schimb
6025 Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat 6025 Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat
6026 Cheltuieli privind furajele 6026 Cheltuieli privind furajele
6028 Cheltuieli privind alte materiale consumabile 6028 Cheltuieli privind alte materiale consumabile
603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
604 Cheltuieli privind materialele nestocate 604 Cheltuieli privind materialele nestocate
605 Cheltuieli privind energia şi apa 605 Cheltuieli privind energia şi apa
606 Cheltuieli privind animalele şi păsările 606 Cheltuieli privind animalele şi păsările
607 Cheltuieli privind mărfurile 607 Cheltuieli privind mărfurile
608 Cheltuieli privind ambalajele 608 Cheltuieli privind ambalajele
609 Reduceri comerciale primite Cont nou
GRUPA 61 – CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI
611 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 611 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile
612 Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile 612 Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile
613 Cheltuieli cu primele de asigurare 613 Cheltuieli cu primele de asigurare
614 Cheltuieli cu studiile şi cercetările 614 Cheltuieli cu studiile şi cercetările
GRUPA 62 – CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI
621 Cheltuieli cu colaboratorii 621 Cheltuieli cu colaboratorii
622 Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile 622 Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile
623 Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate 623 Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal 624 Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal
625 Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări 625 Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări
626 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 626 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
627 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 627 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi
GRUPA 63 – CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VARSAMINTE ASIMILATE
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
GRUPA 64 – CHELTUIELI CU PERSONALUL
641 Cheltuieli cu salariile personalului 641 Cheltuieli cu salariile personalului
642 Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor 642 Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor
643 Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit Cont nou
644 Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii Cont nou
645 Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 645 Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială
6451 Contribuţia unităţii la asigurările sociale 6451 Contribuţia unităţii la asigurările sociale
6452 Contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj 6452 Contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj
6453 Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate 6453 Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate
6456 Contribuţia unităţii la schemele de pensii facultative Cont nou
6457 Contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate Cont nou
6458 Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 6458 Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială
GRUPA 65 – ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
652 Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător Cont nou
654 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi 654 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi
658 Alte cheltuieli de exploatare 658 Alte cheltuieli de exploatare
6581 Despăgubiri, amenzi şi penalităţi 6581 Despăgubiri, amenzi şi penalităţi
6582 Donaţii acordate 6582 Donaţii şi subvenţii acordate
6583 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital 6583 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital
6588 Alte cheltuieli de exploatare 6588 Alte cheltuieli de exploatare
GRUPA 66 – CHELTUIELI FINANCIARE
663 Pierderi din creanţe legate de participaţii 663 Pierderi din creanţe legate de participaţii
664 Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate 664 Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate
6641 Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate 6641 Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate
6642 Pierderi din investiţiile pe termen scurt cedate 6642 Pierderi din investiţiile pe termen scurt cedate
665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar
666 Cheltuieli privind dobânzile 666 Cheltuieli privind dobânzile
667 Cheltuieli privind sconturile acordate 667 Cheltuieli privind sconturile acordate
668 Alte cheltuieli financiare 668 Alte cheltuieli financiare
GRUPA 67 – CHELTUIELI EXTRAORDINARE
671 Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare 671 Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare
GRUPA 68 – CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
681 Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 681 Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere
6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor
6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele 6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor 6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor
6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante 6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante
686 Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare 686 Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare
6863 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 6863 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
6864 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante 6864 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante
6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor 6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor
GRUPA 69 – CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit
698 Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus 698 Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus
CLASA 7 – CONTURI DE VENITURI
GRUPA 70 – CIFRA DE AFACERI NETĂ
701 Venituri din vânzarea produselor finite 701 Venituri din vânzarea produselor finite
702 Venituri din vânzarea semifabricatelor 702 Venituri din vânzarea semifabricatelor
703 Venituri din vânzarea produselor reziduale 703 Venituri din vânzarea produselor reziduale
704 Venituri din servicii prestate 704 Venituri din lucrări executate şi servicii prestate
705 Venituri din studii şi cercetări 705 Venituri din studii şi cercetări
706 Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii 706 Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii
707 Venituri din vânzarea mărfurilor 707 Venituri din vânzarea mărfurilor
708 Venituri din activităţi diverse 708 Venituri din activităţi diverse
709 Reduceri comerciale acordate Cont nou
GRUPA 71 – VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE
711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse Din contul711 „Variaţia stocurilor“
712 Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie Din contul711 „Variaţia stocurilor“
GRUPA 72 – VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI
721 Venituri din producţia de imobilizări necorporale 721 Venituri din producţia de imobilizări necorporale
722 Venituri din producţia de imobilizări corporale 722 Venituri din producţia de imobilizări corporale
GRUPA 74 – VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE
741 Venituri din subvenţii de exploatare 741 Venituri din subvenţii de exploatare
7411 Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri 7411 Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
7412 Venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime şi materiale consumabile 7412 Venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime şi materiale consumabile
7413 Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli externe 7413 Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli externe
7414 Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului 7414 Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului
7415 Venituri din subvenţii de exploatare pentru asigurări şi protecţie socială 7415 Venituri din subvenţii de exploatare pentru asigurări şi protecţie socială
7416 Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare 7416 Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
7417 Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 7417 Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
7418 Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată 7418 Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată
GRUPA 75 – ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
754 Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi 754 Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi
758 Alte venituri din exploatare 758 Alte venituri din exploatare
7581 Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi 7581 Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi
7582 Venituri din donaţii primite 7582 Venituri din donaţii şi subvenţii primite
7583 Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 7583 Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital
7584 Venituri din subvenţii pentru investiţii 7584 Venituri din subvenţii pentru investiţii
7588 Alte venituri din exploatare 7588 Alte venituri din exploatare
GRUPA 76 – VENITURI FINANCIARE
761 Venituri din imobilizări financiare 761 Venituri din imobilizări financiare
7611 Venituri din acţiuni deţinute la entităţile afiliate 7611 Venituri din acţiuni deţinute la entităţile afiliate
7613 Venituri din interese de participare 7613 Venituri din interese de participare
762 Venituri din investiţii financiare pe termen scurt 762 Venituri din investiţii financiare pe termen scurt
763 Venituri din creanţe imobilizate 763 Venituri din creanţe imobilizate
764 Venituri din investiţii financiare cedate 764 Venituri din investiţii financiare cedate
7641 Venituri din imobilizări financiare cedate 7641 Venituri din imobilizări financiare cedate
7642 Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate 7642 Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate
765 Venituri din diferenţe de curs valutar 765 Venituri din diferenţe de curs valutar
766 Venituri din dobânzi 766 Venituri din dobânzi
767 Venituri din sconturi obţinute 767 Venituri din sconturi obţinute
768 Alte venituri financiare 768 Alte venituri financiare
GRUPA 77 – VENITURI EXTRAORDINARE
771 Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare 771 Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare
GRUPA 78 – VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
781 Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare 781 Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare
7812 Venituri din provizioane 7812 Venituri din provizioane
7813 Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor 7813 Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor
7814 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante 7814 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante
7815 Venituri din fondul comercial negativ 7815 Venituri din fondul comercial negativ
786 Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare 786 Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare
7863 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 7863 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
7864 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante 7864 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante
CLASA 8 – CONTURI SPECIALE
GRUPA 80 – CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI
801 Angajamente acordate 801 Angajamente acordate
8011 Giruri şi garanţii acordate 8011 Giruri şi garanţii acordate
8018 Alte angajamente acordate 8018 Alte angajamente acordate
802 Angajamente primite 802 Angajamente primite
8021 Giruri şi garanţii primite 8021 Giruri şi garanţii primite
8028 Alte angajamente primite 8028 Alte angajamente primite
803 Alte conturi în afara bilanţului 803 Alte conturi în afara bilanţului
8031 Imobilizări corporale luate cu chirie 8031 Imobilizări corporale luate cu chirie
8032 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare 8032 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
8033 Valori materiale primite în păstrare sau custodie 8033 Valori materiale primite în păstrare sau custodie
8034 Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare 8034 Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare
8035 Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă 8035 Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă
8036 Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate 8036 Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate
8037 Efecte scontate neajunse la scadenţă 8037 Efecte scontate neajunse la scadenţă
8038 Bunuri publice primite în administrare, concesiune şi cu chirie Cont nou
8039 Alte valori în afara bilanţului 8038 Alte valori în afara bilanţului
804 Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe 804 Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe
804526 Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe 8045 Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe
805 Dobânzi aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă 805 Dobânzi aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă
8051 Dobânzi de plătit 8051 Dobânzi de plătit
8052 Dobânzi de încasat 8052 Dobânzi de încasat
806 Certificate de emisii de gaze cu efect de seră Cont nou
807 Active contingente Cont nou
808 Datorii contingente Cont nou
GRUPA 89 – BILANŢ
891 Bilanţ de deschidere 891 Bilanţ de deschidere
892 Bilanţ de închidere 892 Bilanţ de închidere

- publicitate -

1 COMENTARIU