CAPITOLUL III

PREVEDERI FINALE

327

Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, Ministerul Finanţelor Publice poate solicita entităţilor depunerea unor raportări la unităţile sale teritoriale.

- publicitate -

1 COMENTARIU