CAPITOLUL II – FORMATUL ŞI CONŢINUTUL SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE (3 – 326)

SECŢIUNEA 1 – DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE (3 – 20)

SECŢIUNEA 2 – UTILIZATORII ŞI CARACTERISTICILE CALITATIVE ALE SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE (21 – 23)

SECŢIUNEA 3 – FORMATUL BILANŢULUI (24 – 27)

SECŢIUNEA 4 – PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANŢ (28 – 31)

- publicitate -

SECŢIUNEA 5 – FORMATUL CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE (32)

SECŢIUNEA 6 – PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE (33 – 35)

SECŢIUNEA 7 – PRINCIPII CONTABILE GENERALE (36 – 48)

SECŢIUNEA 8 – REGULI DE EVALUARE (49 – 265^2)

SECŢIUNEA 9 – CONŢINUTUL NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE (266 – 304)

SECŢIUNEA 10 – CONŢINUTUL RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR (305 – 308)

SECŢIUNEA 11 – CONTROLUL INTERN (309 – 317)

SECŢIUNEA 12 – AUDITAREA SAU VERIFICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE (318 – 320)

SECŢIUNEA 13 – APROBAREA, SEMNAREA ŞI PUBLICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE (321 – 326)

1 COMENTARIU