CAPITOLUL VI – STRUCTURA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE (330 – 335)

SECŢIUNEA 1 – BILANŢUL (330 – 331)

SECŢIUNEA 2 – CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE (332)

SECŢIUNEA 3 – SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU (333)

SECŢIUNEA 4 – SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR (334)

- publicitate -

SECŢIUNEA 5 – EXEMPLE DE PREZENTARE A NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE (335)