LEGEA 100/2013 – Aprobarea cu modificări a OG 16/2012 – modificarea şi completarea Codului de procedură fiscală

84

LEGEA nr. 100/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
2013-04-15 – Publicata in Monitorul Oficial nr. 211 din 15.4.2013

LEGEA nr. 100/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

- Publicitate -

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic
Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 16 din 23 august 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 28 august 2012, cu următoarele modificări şi completări:
1. La articolul I punctul 3, alineatul (3^3) al articolului 83 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3^3) Prin excepţie de la prevederile alin. (31), în situaţia în care declaraţia fiscală a fost depusă până la termenul legal, iar din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor rezultă că aceasta nu a fost validată ca urmare a detectării unor erori în completarea declaraţiei, data depunerii declaraţiei este data din mesajul transmis iniţial în cazul în care contribuabilul depune o declaraţie validă până în ultima zi a lunii în care se împlineşte termenul legal de depunere.“
2. La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:
„7.Articolul 234 se abrogă.“

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
PREŞEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

- Publicitate -

2 COMENTARII