ORDIN 505/2013 – Norme privind situațiile financiare trimestriale și unele raportări lunare ale instituțiilor publice în anul 2013

205

ORDIN nr. 505/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2013
2013-04-22 – Publicat în Monitorul Oficial nr. 229/22.04.2013

ORDIN nr. 505/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2013

În baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) și art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul dispozițiilor art. 15 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013,

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

Art. 1.
Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2013, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2.
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziții contrare acestuia.
Art. 3.
Direcția generală trezorerie și contabilitate publică va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 4.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat
București, 12 aprilie 2013.
Nr. 505.

ANEXE

Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013

Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5
Anexa 6 Anexa 7 Anexa 7b Anexa 9 Anexa 11
Anexa 12 Anexa 13 Anexa 14a Anexa 14b Anexa 15
Anexa 16 Anexa 17 Anexa 18 Anexa 20a Anexa 20b
Anexa 27 Anexa 28 Anexa 29 Anexa 30 Anexa 30b
Anexa 30b1 Anexa 30b2 Anexa 32 Anexa 40a Anexa 40b
Anexa 40c
- Publicitate -

1 COMENTARIU