CE a instituit Platforma pentru buna guvernanţă fiscală în scopul combaterii fraudei fiscale

88

În data de 23 aprilie 2013, Comisia Europeană a instituit Platforma pentru buna guvernanţă fiscală care va monitoriza progresele statelor membre în ceea ce priveşte combaterea planificării fiscale agresive şi a paradisurilor fiscale, în conformitate cu recomandările Comisiei prezentate în data de 10 decembrie 2012.

Platforma va fi alcătuită din aproximativ 45 de membri: un reprezentant la nivel înalt din cadrul autorităţii fiscale din fiecare stat membru şi până la 15 reprezentanţi neguvernamentali care vor fi desemnaţi de către Comisia Europeană printr-un proces deschis de selecţie. În acest sens, Comisia a lansat cererea de candidaturi, iar organizaţiile interesate pot transmite aplicaţiile până pe 8 mai a.c.

Reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice în cadrul acestei platforme sunt:
în calitate de membru – domnul Gelu Ştefan Diaconu, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
în calitate de membru supleant – domnul Dan Manolescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Platforma pentru buna guvernanţă fiscală este una din direcţiile propuse în cadrul Planului de acţiune al Comisiei pentru combaterea fraudei fiscale ceea ce va permite un dialog pe probleme referitoare la buna guvernanţă în domeniul fiscal, combaterea planificării fiscale agresive şi evitarea dublei impuneri.

Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare, vamă, statistică, audit și lupta antifraudă, a declarat: „Când ne luptăm împotriva fraudei fiscale, ne luptăm să protejăm corectitudinea sistemelor noastre fiscale, competitivitatea economiilor noastre și solidaritatea statelor membre ale UE. Sunt prea multe în joc pentru a ne permite să pierdem această bătălie. Elanul reînnoit al statelor membre în ceea ce privește angajarea în această luptă este mai mult decât bine-venit, iar acum trebuie transpus în fapte. Platforma pe care o lansez astăzi va ține statele membre în alertă și va garanta că rezultatele vor fi pe măsura așteptărilor când este vorba despre combaterea fraudei fiscale.”

Referințe anexate:
Comunicatul CE

- Publicitate -