Efectuarea cu stiinta de inregistrari inexacte, precum si omisiunea cu stiinta a inregistrarilor in contabilitate, avand drept consecinta denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum si a elementelor de activ si de pasiv ce se reflecta in bilant, constituie infractiunea de fals intelectual si se pedepseste conform legii.

Art. 43 a fost abrogat prin LEGEA nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (incepand cu 1 feb 2014)

- publicitate -