In sensul prezentului capitol:
a) termenul intreprindere a unui stat membru inseamna orice intreprindere:
(i) care imbraca una dintre formele enumerate in aceasta privinta in lista prevazuta la art. 124^26; si
(ii) care, in conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru, este considerata ca fiind rezidenta in acel stat membru si nu este considerata, in intelesul unei conventii de evitare a dublei impuneri pe venit si pe capital incheiata cu un stat tert, ca fiind rezident in scopul impozitarii in afara Comunitatii; si
(iii) care este supusa unuia dintre urmatoarele impozite, fara a fi scutita de impozit, sau unui impozit care este identic ori, in esenta, similar si care este stabilit dupa data de intrare in vigoare a prezentului articol, in plus sau in locul acelor impozite existente:
– impozitul societatilor/vennootschapsbelasting, in Belgia;
AC15-2 – korporativen danăk in Bulgaria; AC15-2
– selskabsskat, în Danemarca;
– Korperschaftsteuer, în Germania;
– phdros eisodematos uomikou prosopon, în Grecia;
– impuesto sobre sociedades, în Spania;
– impôt sur les sociétés, în Franţa;
– corporation tax, în Irlanda;
– imposta sul reddito delle persone giuridiche, în Italia;
– impot sur le revenu des collectivites, în Luxemburg;
– vennootschapsbelasting, în Olanda;
– Korperschaftsteuer, în Austria;
– imposto sobre o rendimento da pessoas colectivas, în Portugalia;
– vhteisoien tulovero/în komstskatten, în Finlanda;
– statlîn g în komstskatt, în Suedia;
– Corporation tax, în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord;
– dan z prijmu pravnickych osob, în Republica Cehă;
– tulumaks, în Estonia;
– phdros eisodematos, în Cipru;
– uznemumu ienakuma nodoklis, în Letonia;
– pelno mokestis, în Lituania;
– tarsasagi ado, în Ungaria;
– taxxa fuq l-income, în Malta;
– todatek dochodowy od osob prawnych, în Polonia;
– davek od dobicka praznih oseb, în Slovenia;
– dan z prijmov pravnickych osob, în Slovacia;
– impozitul pe profit, în România;
b) o intreprindere este o intreprindere asociata a unei alte intreprinderi daca, cel putin:
(i) prima intreprindere are o participare minima directa de 25% in capitalul celei de-a doua intreprinderi; sau
(ii) cea de-a doua intreprindere are o participare minima directa de 25% in capitalul primei intreprinderi; sau
(iii) o intreprindere terta are o participare minima directa de 25% atat in capitalul primei companii, cat si in al celei de-a doua.
Participarile in capitalul social trebuie sa fie detinute numai la intreprinderile rezidente pe teritoriul Comunitatii Europene;
c) termenul sediu permanent inseamna un loc fix de afaceri situat intr-un stat membru, prin care se desfasoara in intregime sau in parte
activitatea unei intreprinderi rezidente intr-un alt stat membru.

- Publicitate -

1 COMENTARIU