Legea Contabilitatii – Articolul 40

128

(1) Ministerul Economiei si Finantelor intocmeste anual bilantul institutiilor publice.
(2) Bilantul anual al institutiilor publice, in structura stabilita de Ministerul Economiei si Finantelor, se prezinta Guvernului pentru adoptare odata cu contul general anual de executie a bugetului de stat.

- Publicitate -