Modificări importante la Codul Fiscal şi Codul de Procedură Fiscală: Legea de aprobare a OG 8/2013 a fost adoptata

53

În data de 14 mai 2013, a fost adoptată LEGEA de aprobare a OG 8/2013 pentru modificarea si completarea Codului fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Prin LEGEA adoptată de Camera Deputatilor în calitate de camera decizională se aprobă modificări şi completări importante la Ordonanţa Guvernului, precum şi modificări directe asupra Codului Fiscal.

Sunt aprobate modificari privind:
– consolidarea veniturilor şi cheltuielilor sediilor permanente ale aceleiaşi persoane juridice străine în România
– tipurile de servicii prestate de nerezidenţi în afara României care sunt considerare ca fiind obţinute din România
– deductibilitatea cheltuielilor cu indemnizaţia de deplasare acordată salariaţilor pentru deplasări în România şi în străinătate, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice
– reguli de amortizare a valorii rămase neamortizate a mijloacelor fixe scoase din funcţiune pentru cazurile specifice prevăzute de reglementările contabile conforme cu IFRS (respectiv pentru mijloacele fixe specifice activităţii de explorare şi producţie a resurselor de petrol şi gaze şi alte substanţe minerale)
– reguli tranzitorii privind reportarea pierderii înregistrate de fiecare din sediile permanente la data de 30 iunie 2013
– precizarea veniturilor şi cheltuielilor care se transmit spre a fi cumulate la sediul desemnat pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale.
– precizări privind determinarea profitului impozabil prin utilizarea regulilor preţurilor de transfer la stabilirea preţului de piaţă al unui transfer făcut între persoana juridică străină şi sediul său permanent.
– instituirea unui tratament fiscal unitar aplicabil drepturilor acordate pe perioada delegării şi detaşării în România, salariaţilor care au stabilite raporturi de muncă cu angajatori nerezidenţi, în sensul impozitării acestora pentru partea care depăşeşte nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice.
– clarificarea tratamentului fiscal în cazul drepturilor reprezentând indemnizaţii şi orice alte sume de aceeaşi natură acordate pe perioada delegării şi detaşării în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, salariaţilor, în sensul impozitării pentru partea care depăşeşte 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice.
– Clarificarea tratamentului fiscal aplicabil drepturilor acordate personalului cu statut special prevăzut de lege pe perioada deplasării respectiv delegării şi detaşării, în sensul neimpozitării acestora, indiferent de nivelul acestora.
– Se aduc clarficări privind aplicarea cotei majorate de 50%. Astfel, numai tranzacţiile calificate conform art. 11 alin. (1) ca fiind artificiale se impun cu cota majorată.
– Clarificare tehnică necesară pentru delimitarea veniturilor din silvicultură supuse impunerii potrivit regulilor de la activităţi independente pe baza datelor din contabilitatea în partidă
simplă de cele supuse impunerii prin reţinere la sursă cu cota de 16% aplicată asupra venitului brut, impozitul fiind final
Explicitarea, la nivel de Cod fiscal, a situaţiilor când distrugerea sau pierderea de produse accizabile nu reprezintă eliberare pentru consum în vederea creării unui cadru legal simplificat.
– Eliminarea riscurilor de fraudare a referatelor depuse de către operatorii economici care doresc autorizarea în calitate de antrepozitari pentru producţia de produse energetice şi a studiilor privind coeficienţii maximi de pierderi specifice activităţilor de depozitare, manipulare, distribuţie şi transport.
Prelungirea aplicării taxarii inverse la cereale până pe 31 mai 2014 inclusiv.
– reglementarea situaţiei societăţilor nou-înfiinţate care, la data înregistrării în registrul comerţului, are subscris un capital social reprezentând cel puţin echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro – recuperarea cheltuielile înregistrate de la data înfiintării.

Referinţe anexate:
Procedura legislativă – link
Forma transmisă la promulgare – PDF

- Publicitate -

2 COMENTARII

  1. […] LEGE nr. 168/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 2013-05-29 Publicată în Monitorul Oficial nr. 310 din 29.05.2013 2013-05-16 Adoptată de Camera Deputatilor – Procedura legislativa […]